skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 323.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Queue Portrait: Kate Matsudaira
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queue Portrait: Kate Matsudaira

Unknown

Queue, 05/01/2013, Vol.11(5), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15427730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2488364.2488366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Eventual Consistency Today: Limitations, Extensions, and Beyond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eventual Consistency Today: Limitations, Extensions, and Beyond

Unknown

Queue, 03/01/2013, Vol.11(3), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15427730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2460276.2462076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Queue Portrait: Nicholas Zakas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queue Portrait: Nicholas Zakas

Unknown

Queue, 07/01/2013, Vol.11(7), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15427730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2508834.2512872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Bugs and Bragging Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bugs and Bragging Rights

Unknown

Queue, 10/01/2013, Vol.11(10), pp.10-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15427730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2542661.2542663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Lesson in Resource Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Lesson in Resource Management

Unknown

Queue, 08/01/2013, Vol.11(8), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15427730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2523426.2523428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Kapak ve içindekiler-Önsöz
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler-Önsöz

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2014, Vol.15(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Kapak ve içindekiler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2012, Vol.13(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Kongre ve sempozyum duyuruları-Hakemler listesi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kongre ve sempozyum duyuruları-Hakemler listesi

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2014, Vol.15(3), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Kongre ve sempozyum duyuruları
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kongre ve sempozyum duyuruları

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2013, Vol.14(1), pp.107-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Kongre ve sempozyum duyuruları
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kongre ve sempozyum duyuruları

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2012, Vol.13(2), pp.79-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Kapak ve içindekiler-Önsöz
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler-Önsöz

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2015, Vol.16(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Investigation on antimicrobial effects of some moss species collected from Kastamonu region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on antimicrobial effects of some moss species collected from Kastamonu region

Unknown, Unknown

Communications Faculty of Science University of Ankara Series C Biology Geological Engineering and Geophysical Engineering, 2011, Vol.23(1.2), pp.33-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303-6025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Commuc_0000000180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Kapak ve içindekiler-Önsöz
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler-Önsöz

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2014, Vol.15(3), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
İç Kapak
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İç Kapak

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2012, Vol.45(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1301-3718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Egifak_0000001233

Toàn văn sẵn có

15
Kapak ve içindekiler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2013, Vol.14(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Kapak ve içindekiler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2013, Vol.14(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Kapak ve içindekiler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2014, Vol.47(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1301-3718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Egifak_0000001313

Toàn văn sẵn có

18
İçindekiler/Table of Contents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İçindekiler/Table of Contents

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2011, Vol.44(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1301-3718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Egifak_0000001211

Toàn văn sẵn có

19
İç Kapak
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İç Kapak

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2012, Vol.45(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1301-3718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Egifak_0000001249

Toàn văn sẵn có

20
Kapak ve içindekiler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapak ve içindekiler

Unknown, Unknown

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 2014, Vol.15(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 323.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (953)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (25.119)
 2. 1956đến1971  (992)
 3. 1972đến1987  (1.332)
 4. 1988đến2004  (4.762)
 5. Sau 2004  (282.463)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (284.607)
 2. German  (9.636)
 3. Turkish  (281)
 4. Italian  (170)
 5. French  (106)
 6. Chinese  (36)
 7. Portuguese  (10)
 8. Norwegian  (4)
 9. Danish  (3)
 10. Persian  (3)
 11. Japanese  (2)
 12. Polish  (1)
 13. Hungarian  (1)
 14. Spanish  (1)
 15. Finnish  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...