skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose is Crimea?: Contested Sovereignty and Regional Identity

Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia, 2016, Vol.5(2), pp.225-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2166-4307 ; E-ISSN: 2165-0659

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immature Publics: Democratic Revolutions and Youth Activists in the Eye of Authority

Fournier, Anna, --

Anthropological Quarterly, 2015, Vol.88(1), pp.37-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491 ; E-ISSN: 1534-1518

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denationalizing Treachery: The Ukrainian Insurgent Army and the Organization of Ukrainian Nationalists in Late Soviet Discourse, 1945–85

Erlacher, Trevor

Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia, 2013, Vol.2(2), pp.289-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2166-4307 ; E-ISSN: 2165-0659

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution

Mcfaul, Michael

International Security, 2007, Vol.32(2), pp.45-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berlusconization of Post-Soviet Football in Russia and the Ukraine: Money Scores Goals, Goals Win Titles, and Titles Win Popularity

Veth, K. Manuel

Journal of Sport History, 2014, Vol.41(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1700 ; E-ISSN: 2155-8455

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood in Ukrainian Media: Discursive Study of Ukrainian and Russian Language Magazines

Nedashkivska, Alla

Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia, 2013, Vol.2(2), pp.221-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2166-4307 ; E-ISSN: 2165-0659

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian diplomatic archive as a source for the research of a consular service history

Matiash I

Rukopisna ta Knižkova Spadŝina Ukraïni, 01 January 2016, Issue 20, pp.252-266

ISSN: 2222-4203

Toàn văn sẵn có

8
Proletarian Peasants - The Revolution of 1905 in Russia's Southwest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proletarian Peasants - The Revolution of 1905 in Russia's Southwest

Edelman, Robert

ISBN: 9780801494734 ; ISBN: 0801494737 ; E-ISBN: 9781501707681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Jewish Oil Magnates of Galicia: Part One: The Jewish Oil Magnates: A History, 1853-1945 by Valerie Schatzker; Part Two: The Jewish Oil Magnates, A Novel by Julien Hirszhaut, Translated by Miriam Beckerman, Edited by Valerie Schatzker
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jewish Oil Magnates of Galicia: Part One: The Jewish Oil Magnates: A History, 1853-1945 by Valerie Schatzker; Part Two: The Jewish Oil Magnates, A Novel by Julien Hirszhaut, Translated by Miriam Beckerman, Edited by Valerie Schatzker

Hirszhaut, Julien ; Schatzker, Valerie; Beckerman, Miriam (Editor)

ISBN: 9780773583993 ; ISBN: 0773583998

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering the Ancient and Recent Past: The Shaping of Memory and Identity in Early Modern Ukraine

Eighteenth-Century Studies, 2001, Vol.35(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-2586 ; E-ISSN: 1086-315X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jews and Ukrainians

Petrovskiĭ-Shtern, Ĭokhanan ; Polonsky, Antony

ISBN: 1-906764204 ; ISBN: 978-1906764203

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering the ancient and recent past: the shaping of memory and identity in early modern Ukraine.(Forum: Memory and the Shaping of Ukranian National Identity)

Sysyn, Frank E.

Eighteenth-Century Studies, Fall, 2001, Vol.35(1), p.77(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-2586

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious liberty and the Ukrainian state: nationalism versus equal protection.(International Church-State Symposium)

Biddulph, Howard L.

Brigham Young University Law Review, Spring, 1995, Vol.1995(2), p.321-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-151X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory of transnational history: Ukraine and recent Ukrainian historiography

Kasʹi︠a︡nov, H. V. (Heorhiĭ Volodymyrovych) ; Ther, Philipp

ISBN: 9-639776-26-2 ; ISBN: 978-9639776265

Toàn văn sẵn có

15
Ukraine and Russia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine and Russia

Plokhy, Serhii

ISBN: 9781442689534 ; ISBN: 1442689536

Toàn văn sẵn có

16
The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine's Piedmont
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine's Piedmont

Magocsi, Paul Robert

ISBN: 9781442682252 ; ISBN: 1442682256

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule

Berkhoff, Karel C. (Karel Cornelis)

ISBN: 0-674013-13-1 ; ISBN: 978-0-674013-13-1

Toàn văn sẵn có

18
A Mennonite Family in Tsarist Russia and the Soviet Union 1789-1923
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mennonite Family in Tsarist Russia and the Soviet Union 1789-1923

Rempel, David G; Carlson, Cornelia Rempel (Editor)

ISBN: 9781442677210 ; ISBN: 144267721X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians, 1772-1918

Barṭal, Yiśraʼel ; Polonsky, Antony

ISBN: 1-874774404 ; ISBN: 978-1874774402

Toàn văn sẵn có

20
Ukraine: A History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: A History

Subtelny, Orest

ISBN: 9781442682825 ; ISBN: 1442682825

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (145)
 2. 1953đến1982  (8)
 3. 1983đến2000  (11)
 4. 2001đến2009  (27)
 5. Sau 2009  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (181)
 2. Bình xét khoa học  (14)
 3. Bài báo  (11)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69)
 2. Russian  (14)
 3. French  (5)
 4. German  (5)
 5. Polish  (5)
 6. Ukrainian  (4)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zubrzycki, Djonizy
 2. Wrotnowski, Feliks
 3. Kostomarov, N. I
 4. Tolstoy, Leo
 5. Manning, Clarence Augustus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...