skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.039  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The newspaper designer's handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The newspaper designer's handbook

Harrower Tim.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 1998 - (686.2 HAR 1998) - ISBN0697327205 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Lead With One'S Chin
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead With One'S Chin

The American Heritage Dictionary of Idioms

ISBN: 9780547676586

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual design guidelines for improving learning from dynamic and interactive digital text

Jin, Sung-Hee

Computers & Education, April 2013, Vol.63, pp.248-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A calligraphic based scheme to justify Arabic text improving readability and comprehension

Azmi, Aqil M ; Alsaiari, Abeer

Computers in Human Behavior, October 2014, Vol.39, pp.177-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typography in destination advertising: An exploratory study and research perspectives

Amar, Jennifer ; Droulers, Olivier ; Legohérel, Patrick

Tourism Management, December 2017, Vol.63, pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2017.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The optimal viewing position effect in printed versus cursive words: Evidence of a reading cost for the cursive font

Danna, Jérémy ; Massendari, Delphine ; Furnari, Benjamin ; Ducrot, Stéphanie

Acta Psychologica, July 2018, Vol.188, pp.110-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; E-ISSN: 1873-6297 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2018.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrio Affinities: Transnational Inspiration and the Geopolitics of Latina/o Design

American Quarterly, 2014, Vol.66(3), pp.529-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from Interstitial Typography

Simeone, Luca

Leonardo, 2011, Vol.44(5), pp.466-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-094X ; E-ISSN: 1530-9282

Toàn văn sẵn có

9
Ornament
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ornament

The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers

ISBN: 9780500204139

Toàn văn sẵn có

10
Type
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

11
Musical Sting; Sting; Stinger
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical Sting; Sting; Stinger

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

12
Go-Slow
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Go-Slow

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

13
Shout
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shout

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

14
Light-Change Point
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-Change Point

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

15
Side
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

16
Slash Print
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slash Print

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

17
Hughes, Rian (B. 1963)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hughes, Rian (B. 1963)

The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers

ISBN: 9780500204139

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schrift - Bild - Zeichen: Zum Titelkopf in der deutschen Minderheitspresse in Polen nach 1989

Pelka, Daniela

Roczniki Humanistyczne, 2012, Issue Vol.60, 5

ISSN: 0035-7707

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TYPOGRAPHY EDUCATION AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION

Nezahat Dilekçi

Ulakbilge: Sosyal Bilimler Dergisi, 01 November 2017, Vol.5(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2148-0451 ; E-ISSN: 2148-0451 ; DOI: 10.7816/ulakbilge-05-18-03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D Environmental/Spatial Typography Practice for Graphic Design Students

Kilic, Ekin

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol.46, pp.3063-3067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.039  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (203)
 2. 1959đến1973  (51)
 3. 1974đến1988  (52)
 4. 1989đến2004  (282)
 5. Sau 2004  (1.117)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.765)
 2. Spanish  (59)
 3. French  (40)
 4. Portuguese  (25)
 5. Czech  (21)
 6. Swedish  (18)
 7. Catalan  (10)
 8. Turkish  (10)
 9. Korean  (9)
 10. German  (5)
 11. Arabic  (3)
 12. Polish  (3)
 13. Romanian  (3)
 14. Japanese  (2)
 15. Russian  (2)
 16. Chinese  (2)
 17. Hungarian  (1)
 18. Italian  (1)
 19. Dutch  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Persian  (1)
 22. Danish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. French School
 3. Vinci, Leonardo Da
 4. German School
 5. Durão, Susana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...