skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketching Garments for Virtual Characters .

Turquin, Emmanuel ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F.

DOI: 10.2312/SBM/SBM04/175-182 ; Related ISSN: 1812-3503 ; Related ISBN: 3-905673-16-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regards croisés sur la gestion des archives administratives au sein des Écoles françaises d’Athènes et de Rome

Turquin, Emmanuel ; Rohfritsch, Anne

Les nouvelles de l'archéologie, 01 September 2016, pp.9-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0242-7702 ; E-ISSN: 2425-1941 ; DOI: 10.4000/nda.3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives de l'archéologie française à l'étranger

Baudoin, Bruno ; Bellon, Élisabeth ; Bessenay-Prolonge, Julie ; Blanc-Bijon, Véronique ; Brunet, Michèle ; Cannavò, Anna ; Daune - le brun, Odile ; Desfarges, Patrick ; Fadin, Lionel ; Fourrier, Sabine ; Giry, Emmanuelle ; Goff , Armelle Le ; Larcher, Cédric ; Leblanc, Elina ; Levivier, Adeline ; Montagne-Bôrras, Aurélie ; Noël, Valentin ; Oppermann, Fabien ; Queyroux, Nathalie ; Rimelen, François ; Rohfritsch, Anne ; Satre, Stéphanie ; Turquin, Emmanuel ; Vallet, Régis

Les nouvelles de l'archéologie, 01 September 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0242-7702 ; E-ISSN: 2425-1941 ; DOI: 10.4000/nda.3528

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Meshless Hierarchical Representation for Light Transport

Lehtinen, Jaakko ; Zwicker, Matthias ; Turquin, Emmanuel ; Kontkanen, Janne ; Durand, Frédo ; Sillion, François X ; Aila, Timo; Holzschuch, Nicolas (Editor)

ACM Transactions on Graphics, August 2008, Vol.27(3), pp.37:1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-0301 ; E-ISSN: 1557-7368 ; DOI: 10.1145/1360612.1360636

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F; Wither, Jamie (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, January 2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2007.1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet Radiance Transport for Interactive Indirect Lighting

Kontkanen, Janne ; Turquin, Emmanuel ; Holzschuch, Nicolas ; Sillion, François X; Holzschuch, Nicolas (Editor)

Rendering Techniques 2006 (Eurographics Symposium on Rendering), 26 June 2006, pp.161-171

DOI: 10.2312/EGWR/EGSR06/161-171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketching garments for virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John; Evasion, Team (Editor)

Eurographics Workshop on Sketch-Based Interfaces and Modeling, 2004

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programmable Style for NPR Line Drawing

Grabli, Stéphane ; Turquin, Emmanuel ; Durand, Frédo ; Sillion, François X; Evasion, Team (Editor)

Rendering Techniques 2004 (Eurographics Symposium on Rendering), 2004

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programmable Style for NPR Line Drawing

Grabli, Stéphane ; Turquin, Emmanuel ; Durand, Frédo ; Sillion, François X.

DOI: 10.2312/EGWR/EGSR04/033-044 ; Related ISSN: 1727-3463 ; Related ISBN: 3-905673-12-6

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meshless Finite Elements for Hierarchical Global Illumination

Lehtinen, Jaakko ; Zwicker, Matthias ; Kontkanen, Janne ; Turquin, Emmanuel ; Sillion, François X ; Aila, Timo; Evasion, Team (Editor)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Procedural Approach to Style for NPR Line Drawing from 3D models

Grabli, Stéphane ; Durand, Frédo ; Turquin, Emmanuel ; Sillion, François X; Inria, Rapport De Recherche (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2005  (4)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...