skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 186.231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video

Library Journal, Vol.143(17), p.37

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trump card?

Carlson, Joe

Modern Healthcare, Aug 29, 2011, Vol.41(35), p.12

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do popularity and penetration trump loyalty?

Creamer, Matthew

Advertising Age, Feb 14, 2011, Vol.82(7), p.34

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging foreign publics in the age of Trump and Putin: Three implications of 2016 for public diplomacy

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2016, Vol.12(4), pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-016-0052-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Briefs

Modern Healthcare, Jun 26, 2017, Vol.47(26/27), p.2

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirituality & Religion

Library Journal, Vol.143(13), p.80

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Will Public Health Fare in a Trump Administration?

Wilensky, Gail

American Journal of Public Health, Feb 2017, Vol.107(2), pp.235-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2016.303594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LETTING GO

Rose, Gideon;; Rose, Gideon (editor)

Foreign Affairs, Mar/Apr 2018, Vol.97(2), p.1

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRUMP AND THE ALLIES

Rose, Gideon

Foreign Affairs, Sep/Oct 2017, Vol.96(5), p.1

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UVODNA BILJEŠKA

Car, Viktorija

Medijske Studije = Media Studies, 2016, Vol.7(14), p.1

ISSN: 18479758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Caricature of Reality

Medina, Alison

Design : Retail, Apr/May 2017, Vol.29(4), p.6

ISSN: 2332726X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT'S NOT EASY BEING E

Digiacomo, Frank

Billboard, Apr 14, 2018, Vol.130(10), p.34

ISSN: 00062510

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Donald Trump Won The Rust Belt

Ryan, Matthew

Billboard, Nov 26-Dec 3, 2016, Vol.128(30), p.12

ISSN: 00062510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARKETER A LIST 2016

Dumenco, Simon ; Dumenco, Simon

Advertising Age, Dec 5, 2016, Vol.87(23)

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIKE IT OR NOT, DONALD TRUMP IS A PURPOSE-DRIVEN BRAND

Wheaton, Ken ; Wheaton, Ken

Advertising Age, Oct 31, 2016, Vol.87(21)

ISSN: 00018899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW TO UNDERSTAND THE TRUMP BRAND IN 2017

Dumenco, Simon ; Dumenco, Simon

Advertising Age, Jan 9, 2017, Vol.88(1)

ISSN: 00018899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WELCOME TO THE DARK SIDE

Dumenco, Simon

Advertising Age, Dec 18, 2017, Vol.88(24), p.4

ISSN: 00018899

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Briefs

Modern Healthcare, Feb 6, 2017, Vol.47(6), p.2

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOP gears up to transform Medicare. Is U.S. ready for wholesale change?

Meyer, Harris ; Meyer, Harris

Modern Healthcare, Nov 28, 2016, Vol.46(48), pp.6-7

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overhaul of Veterans Choice program getting a warm reception

Dickson, Virgil

Modern Healthcare, Jun 12, 2017, Vol.47(24), p.10

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 186.231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (710)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (154)
 2. 1990đến1996  (247)
 3. 1997đến2003  (148)
 4. 2004đến2011  (960)
 5. Sau 2011  (184.720)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (177.538)
 2. French  (7.605)
 3. German  (1.052)
 4. Spanish  (33)
 5. Portuguese  (8)
 6. Romanian  (4)
 7. Hungarian  (3)
 8. Croatian  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Turkish  (1)
 11. Slovak  (1)
 12. Serbo-Croatian  (1)
 13. Korean  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Luthi, Susannah
 3. Reinhard, Beth
 4. Hoover, Amanda
 5. Kauffman, Gretel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...