skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNWTO and WTTC welcomes adoption of Sustainable Development Goals

Etw Staff-Mumbai

Express Travel World, Sept 29, 2015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DEA Travel–Tourism Competitiveness Index

Martín, Juan ; Mendoza, Cira ; Román, Concepción

Social Indicators Research, 2017, Vol.130(3), pp.937-957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-015-1211-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of the dimensions of environmental performance on firm performance in travel and tourism industry

Tan, Siow-Hooi ; Habibullah, Muzafar Shah ; Tan, Siow-Kian ; Choon, Shay-Wei

Journal of Environmental Management, 01 December 2017, Vol.203, pp.603-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional communication in an applied tourism research community

Xiao, Honggen ; Smith, Stephen L.J

Tourism Management, 2010, Vol.31(3), pp.402-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2009.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations?

Webster, Craig ; Ivanov, Stanislav

Tourism Management, February 2014, Vol.40, pp.137-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2013.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News

Caterer & Hotelkeeper, March 9, 2012, Issue 306

ISSN: 0008-7777

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW: WTTC Spotlight on India

Megha Paul

Travel Talk-India, April 16, 2015

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News

Caterer & Hotelkeeper, March 9, 2012, Issue 306

ISSN: 0008-7777

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madrid to host WTTC Global Summit in 2015

Express Travel World, April 11, 2014

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel &Tourism Competitiveness: A Study of World's Top Economic Competitive Countries

Cîrstea, Ştefan Dragoş

Procedia Economics and Finance, 2014, Vol.15, pp.1273-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-5671 ; E-ISSN: 2212-5671 ; DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00588-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTTC announces Finalists for 2017 Tourism for Tomorrow Awards

Hbi Staff

Electrical Monitor, Jan 16, 2017

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Scowsill to leave WTTC in June 2017

Etw Staff-Mumbai

Express Travel World, April 26, 2017

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyphenating Waters: A Review of Calypso Magnolia and Island People

Eric Solomon

Southern Spaces, 01 March 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1551-2754 ; DOI: 10.18737/43292.2018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate Road Project, Single-State History: Tammy Ingram's Look at the Dixie Highway

Anne Mitchell Whisnant

Southern Spaces, 01 April 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1551-2754 ; DOI: 10.18737/M76025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving tourism policy implementation – The use of hybrid MCDM models

Liu, Chui-Hua ; Tzeng, Gwo-Hshiung ; Lee, Ming-Huei

Tourism Management, 2012, Vol.33(2), pp.413-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2011.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appointment: WTTC

Express Travel World, Dec 8, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visa facilitation to create 2.6mn jobs

Tt Bureau

Travel Talk-India, Nov 1, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visa facilitation can create 2.6 million new jobs in APEC economies

Express Travel World, Oct 3, 2013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationality and low-cost trip duration. A microeconometric analysis

Raya-Vilchez, Josep Maria ; Martínez-Garcia, Esther

Journal of Air Transport Management, 2011, Vol.17(3), pp.168-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-6997 ; E-ISSN: 1873-2089 ; DOI: 10.1016/j.jairtraman.2010.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, Geography, and the New Orleans Tourism Industry: A Review of Bourbon Street

Lynnell L. Thomas

Southern Spaces, 01 September 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1551-2754 ; DOI: 10.18737/M7J30J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (87)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (14)
 2. 1982đến1990  (27)
 3. 1991đến1999  (59)
 4. 2000đến2009  (78)
 5. Sau 2009  (268)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (343)
 2. Russian  (4)
 3. Czech  (3)
 4. Portuguese  (3)
 5. Turkish  (2)
 6. Polish  (1)
 7. French  (1)
 8. Swedish  (1)
 9. Persian  (1)
 10. German  (1)
 11. Japanese  (1)
 12. Slovak  (1)
 13. Spanish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Etw Staff-Mumbai
 2. United States, Congress
 3. Tbm Staff
 4. Press Release Editor
 5. Tt Bureau

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...