skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 389.773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel journalism exploring production impact and culture

Palgrave Macmillan; 2014 - (704491)

Truy cập trực tuyến

2
Pacific high : adventures in the coast ranges from Baja to Alaska
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacific high : adventures in the coast ranges from Baja to Alaska

Palmer Tim

Washington : Island Press, c2002. - (F851 .P23 2002) - ISBN1559636491 (hardcover : alk. paper);ISBN1559636505 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Italian journey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian journey

Goethe Johann Wolfgang von; Saine Thomas P; Sammons Jeffrey L

New York, NY : Suhrkamp Publishers New York, Inc., c1989 - (831 GOE(6) 1989) - ISBN3518029681 (W. Germany)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Collected travel writings : Great Britain and America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collected travel writings : Great Britain and America

James Henry

New York : Literary Classics of the U.S. : Distributed to the trade in the U.S. and Canada by the Viking Press, c1993. - (917.3 JAM 1993) - ISBN0940450763 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Around Southeast Asia in 1897 : a Frenchwoman's observations in Vietnam, Cambodia, Thailand, Burma, and Laos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Around Southeast Asia in 1897 : a Frenchwoman's observations in Vietnam, Cambodia, Thailand, Burma, and Laos

Massieu Isabelle; Tips Walter E. J

Bangkok: White Lotus Press, 2013 - (915.9 MAS 2013) - ISBN9789744801050

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folia Historiae Artium

ISSN0071-6723

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sporting traditions

ISSN0813-2577

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International sports studies

ISSN1443-0770

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iron game history

ISSN1069-7276

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourses in music

ISSN1706-385X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東海大学紀要 体育学部

ISSN0389-2026

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

アート・ドキュメンテーション研究

ISSN0917-9739

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA basketball. The official ... women's college basketball records book

ISSN1089-5299

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Football studies

ISSN1442-3146

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

大阪体育大学紀要

ISSN0289-1190

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ijele

ISSN1525-447X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

金沢美術工芸大学紀要

ISSN0914-6164

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

実践女子大学美學美術史學

ISSN0912-2044

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archivio storico dell'arte

ISSN0394-0977

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Percevejo online

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 389.773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (36.610)
 2. 1957đến1972  (2.444)
 3. 1973đến1988  (10.633)
 4. 1989đến2005  (85.362)
 5. Sau 2005  (229.117)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (329.565)
 2. German  (4.022)
 3. French  (3.372)
 4. Spanish  (1.317)
 5. Portuguese  (656)
 6. Swedish  (545)
 7. Japanese  (364)
 8. Dutch  (354)
 9. Undetermined  (351)
 10. Italian  (318)
 11. Czech  (307)
 12. Danish  (291)
 13. Chinese  (182)
 14. Korean  (170)
 15. Russian  (142)
 16. Catalan  (108)
 17. Polish  (107)
 18. Norwegian  (102)
 19. Turkish  (91)
 20. Finnish  (79)
 21. Slovak  (57)
 22. Greek  (57)
 23. Hungarian  (53)
 24. Romanian  (50)
 25. Lithuanian  (44)
 26. Arabic  (39)
 27. Estonian  (38)
 28. Bulgarian  (35)
 29. Persian  (26)
 30. Ukrainian  (15)
 31. Icelandic  (15)
 32. Afrikaans  (12)
 33. Welsh  (7)
 34. Hebrew  (6)
 35. Vietnamese  (4)
 36. Serbo-Croatian  (3)
 37. Malay  (3)
 38. Maori  (3)
 39. Hindi  (2)
 40. Thai  (2)
 41. Armenian  (1)
 42. Gujarati  (1)
 43. Georgian  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schlagenhauf, Patricia
 2. Levinson, David
 3. Leder, Karin
 4. Fujii, Satoshi
 5. Ogilvie, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...