skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45.675  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The little humpbacked horse

Yershov P.; Kochergin N. M

Moscow : Progress Publishers, 1976. - (891.71 YER 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chieko's sky

Takamura Kotaro

Tokyo ; New York : Kodansha International, 1978. - (895.6 TAK 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The sorrows of young Werther ; Elective affinities ; Novella
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sorrows of young Werther ; Elective affinities ; Novella

Goethe Johann Wolfgang von; Lange Victor; Ryan Judith; Wellbery David E

Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1995 - (831 GOE 1995) - ISBN0691043469 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mother of dreams and other short stories : portrayals of women in modern Japanese fiction

Ueda Makoto

Tokyo ; London : Kodansha International, 1986 |g (1989 [printing]) - (895.63 MOT 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Japanese women writers : twentieth century short fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese women writers : twentieth century short fiction

Lippit Noriko Mizuta; Selden Kyoko Iriye

Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c1991. - (895.6 JAP 1991) - ISBN9780873328593

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The Theban plays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Theban plays

Sophocles.

New York : Knopf, 1994 - (882 SOP 1994) - ISBN0679431322 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
A systematic comparison between various statistical alignment models for statistical English-Vietnamese phrase-based translation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic comparison between various statistical alignment models for statistical English-Vietnamese phrase-based translation

Hoang, Cuong; Le, Cuong Anh; Pham, Son Bao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27727

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sick rose : a pastoral elegy

Satō Haruo; Tenny Francis B.

Honolulu : University of Hawaii Press, c1993. - (895.6 SAT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grettir’s saga

Fox Denton; Hermann Pálsson

Toronto : University of Toronto Press, [1974]

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The leopard

Tomasi di Lampedusa Giuseppe|d1896-1957.

London : Everymen's Library, 1961 - (853 TOM 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waves : two short novels

Ibuse Masuji; Ibuse Masuji

Tokyo ; New York : Kodansha International ; New York : Distributed in the United States by Kodansha International/USA, through Harper & Row, 1986. - (895.63 IBU 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requiem

Gos Shizuko

London : Women's Press, 1985. - (895.6 GOS 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gargantua and pantagruel

Rabelais François; Raffel Burton

New York : Norton, 1990 - (843 RAB 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betty-san : stories

Yamamoto Michiko; Harcourt G

Tokyo : Kodansha International ; New York, N.Y. : Kodansha International/U.S.A. ; New York, N.Y. : Distributed in the U.S. by Kodansha International/U.S.A., through Harper & Row, 1983. - (895.63 YAM 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Gargantua and Pantagruel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gargantua and Pantagruel

Rabelais Fran�cois

New York : Knopf, 1994 - (843 RAB 1994) - ISBN0679431373 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Selected poems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected poems

Goethe Johann Wolfgang von; Hamburger Michael; Middleton Christopher

[Cambridge, Mass.] : Shuhrkamp/Insel Publishers Boston, c1983 - (831 GOE (1) 1983) - ISBN3518030531 (West Germany)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Early verse drama and prose plays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early verse drama and prose plays

Goethe Johann Wolfgang von; Hamlin Cyrus; Ryder Frank Glessner

New York, NY : Suhrkamp Publishers, c1988. - (831 GOE(7) 1988) - ISBN3518025643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Verse plays and epic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verse plays and epic

Goethe Johann Wolfgang von; Hamlin Cyrus; Ryder Frank Glessner

New York, NY : Suhrkamp Publishers, c1987 - (831 GOE(8) 1987) - ISBN3518029657 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Selected stories of Lu Hsun
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected stories of Lu Hsun

Lu Xun; Yang Gladys; Yang Xianyi

New York : W.W. Norton, 2003. - (895.135 LU 2003) - ISBN0393008487

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
In the tavern of life & other stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the tavern of life & other stories

Ḥakīm Tawfīq.; Hutchins William M

Boulder : Lynne Rienner Publisher, 1998. - (892 HAK 1998) - ISBN0894106481 (cloth : alk. paper);ISBN089410649X (paper : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 45.675  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1.645)
 2. 1956đến1970  (12.425)
 3. 1971đến1985  (11.537)
 4. 1986đến2001  (5.220)
 5. Sau 2001  (14.704)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (42.756)
 2. Spanish  (416)
 3. French  (392)
 4. Portuguese  (354)
 5. German  (354)
 6. Catalan  (141)
 7. Chinese  (140)
 8. Italian  (126)
 9. Norwegian  (110)
 10. Russian  (92)
 11. Greek  (79)
 12. Polish  (34)
 13. Romanian  (33)
 14. Danish  (32)
 15. Japanese  (31)
 16. Slovenian  (31)
 17. Arabic  (29)
 18. Czech  (23)
 19. Afrikaans  (22)
 20. Persian  (19)
 21. Dutch  (18)
 22. Turkish  (18)
 23. Hebrew  (16)
 24. Korean  (15)
 25. Hungarian  (14)
 26. Armenian  (12)
 27. Yiddish  (12)
 28. Lithuanian  (10)
 29. Bengali  (10)
 30. Icelandic  (9)
 31. Welsh  (8)
 32. Finnish  (5)
 33. Slovak  (4)
 34. Hindi  (4)
 35. Serbo-Croatian  (2)
 36. Ukrainian  (2)
 37. Germanic (Other)  (2)
 38. Malay  (1)
 39. Tagalog  (1)
 40. Syriac  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Zhao-Guo
 2. Li, Z.-G.
 3. Virgil
 4. 李照国
 5. Behlau, Mara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...