skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vốn mạo hiểm - một tác nhân của nền kinh tế tri thức
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vốn mạo hiểm - một tác nhân của nền kinh tế tri thức

Trần, Thị Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24744

Truy cập trực tuyến

2
Đầu tư tài chính
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đầu tư tài chính

Trần, Thị Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54129

Truy cập trực tuyến

3
Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam

Trần, Thị Thái

Trần, T. T. H. (2004). Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế- Luật, 20, 2, 28-38.; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57446

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đầu tư tài chính

Trần Thị Thái

ĐHQGHN; 2005

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đầu tư tài chính

Trần Thị Thái

Đại học Quốc Gia Hà Nội; 2005

Truy cập trực tuyến

6
Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam

Bùi, Xuân Hương; Trần, Thị Thái

Bùi, X. H. (2004). Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11221

Truy cập trực tuyến

7
Hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Đỗ, Thị Thận; Trần, Thị Thái

Đỗ, T. T. (2016). Hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16396

Truy cập trực tuyến

8
Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn, Tuấn Anh; Trần, Thị Thái

Nguyễn, T. A. (2016). Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20815

Truy cập trực tuyến

9
Nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Đặng, Công Hoàn; Trần, Thị Thái

Đặng, C. H. (2004). Nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00372; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45069

Truy cập trực tuyến

10
Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Bùi, Xuân Hương; Trần, Thị Thái

Bùi, X. H. (2004). Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00339; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45073

Truy cập trực tuyến

11
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Nguyễn, Thùy Nga; Trần, Thị Thái

Nguyễn, T. N. (2016). Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; 00050007250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43954

Truy cập trực tuyến

12
Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

Đinh, Thị Thoan; Trần, Thị Thái

Đinh, T. T. (2008). Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01801; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44354

Truy cập trực tuyến

13
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam

Lê, Hồng Nga; Trần, Thị Thái

Lê, H. N. (2012). Phát triển cho vay tiêu dùng tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002143; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44046

Truy cập trực tuyến

14
Công tác thẩm định Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác thẩm định Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam

Bùi, Thị Yến; Trần, Thị Thái

Bùi, T. Y. (2012). Công tác thẩm định Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002084; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44080

Truy cập trực tuyến

15
Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Đào, Quỳnh Nga; Trần, Thị Thái

00050005598; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45818

Truy cập trực tuyến

16
Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02

Hoàng, Minh Trí; Trần, Thị Thái

Hoàng, M. T. (2016). Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45414

Truy cập trực tuyến

17
Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom

Nguyễn, Đăng Cường; Trần, Thị Thái

Nguyễn, Đ. C. (2017). Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62485

Truy cập trực tuyến

18
Nâng cao hiệu quả thu hồi nợ xấu tại Agribank chi nhánh Sở giao dịch : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả thu hồi nợ xấu tại Agribank chi nhánh Sở giao dịch : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Trần, Đức Dũng; Trần, Thị Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65565; 332.31 TR-D 2018 / 00050009488

Truy cập trực tuyến

19
Phân tích tích tình hình tài chính công ty cổ phần Xây lắp điện 1 giai đoạn 2013-2016: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tích tình hình tài chính công ty cổ phần Xây lắp điện 1 giai đoạn 2013-2016: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Bùi, Thanh Thủy; Trần, Thị Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66469; 658.151 BU-T 2018 / 00050009931

Truy cập trực tuyến

20
Ứng dụng marketing hỗn hợp trong phát hành và thanh toán qua thẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở Giao dịch 3 : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng marketing hỗn hợp trong phát hành và thanh toán qua thẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở Giao dịch 3 : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Trần, Vương Tùng; Trần, Thị Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66552; 332.12 TR-T 2018 / 00050009761

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (11)
 3. 2006đến2009  (12)
 4. 2010đến2014  (20)
 5. Sau 2014  (102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (118)
 2. Sách  (28)
 3. Bài báo  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (111)
 2. English  (13)
 3. Undetermined  (3)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...