skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Trương, Quang Hải

Trương, Q. H. (2015). CẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. Hội thảo Quốc tế Viện Việt Nam học; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/210

Truy cập trực tuyến

2
ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI Ở VÙNG NÚI ĐÁ VÔI TỈNH NINH BÌNH
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI Ở VÙNG NÚI ĐÁ VÔI TỈNH NINH BÌNH

Trương, Quang Hải

Trương, Q. H. (2014). ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI Ở VÙNG NÚI ĐÁ VÔI TỈNH NINH BÌNH. 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, tr. 561-576; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11530

Truy cập trực tuyến

3
Characteristics of the voi mep massif’s altitudinal belt differentiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of the voi mep massif’s altitudinal belt differentiation

Truong, Quang Hai

p. 10-16; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4528

Truy cập trực tuyến

4
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt, động sản xuất gốm sứ đến môi trường làng nghề
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt, động sản xuất gốm sứ đến môi trường làng nghề

Trương, Quang Hải

tr. 34-43; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4993

Truy cập trực tuyến

5
Đánh giá tác động của các nhà máy hóa chất đến môi trường kinh tế - xã hội vùng phụ cận (Tài liệu nghiên cứu tại nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động của các nhà máy hóa chất đến môi trường kinh tế - xã hội vùng phụ cận (Tài liệu nghiên cứu tại nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao)

Trương, Quang Hải

tr. 13-18; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4501

Truy cập trực tuyến

6
Spatial organization for rational land use and environmental protection in Uong Bi Town by functional sub-areas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial organization for rational land use and environmental protection in Uong Bi Town by functional sub-areas

Truong, Quang Hai

p. 88-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4538

Truy cập trực tuyến

7
Đánh giá tác động của các nhà máy hóa chất đối với môi trường kinh tế - xã hội vùng phụ cận
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động của các nhà máy hóa chất đối với môi trường kinh tế - xã hội vùng phụ cận

Trương Quang Hải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59901

Truy cập trực tuyến

8
Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện

Nguyễn, Thị Huế; Trương, Quang Hải

Nguyễn, T. H. (2011). Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9280

Truy cập trực tuyến

9
Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Giang, Văn Trọng; Trương, Quang Hải

Giang, V. T. (2012). Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9531

Truy cập trực tuyến

10
Làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 60
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 60

Phạm, Thị Bích Ngọc; Trương, Quang Hải

02050001378; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53132

Truy cập trực tuyến

11
Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên

Hoàng, Thị Thu Hương; Trương, Quang Hải

Hoàng, T. T. H, Trương, Q. H. (2016). Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 4, 1-11.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56820

Truy cập trực tuyến

12
Quy luật phân hóa và đặc điểm thổ nhưỡng khu vực Sa Pả - Tà Phìn, tỉnh Lào Cai
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quy luật phân hóa và đặc điểm thổ nhưỡng khu vực Sa Pả - Tà Phìn, tỉnh Lào Cai

Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59699

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế môi trường

Trương Quang Hải; Nguyễn Thị Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (333.7 ĐO-P 2011)

Truy cập trực tuyến

14
Kinh tế - xã hội vùng ven đô Hồ Tây trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế - xã hội vùng ven đô Hồ Tây trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay)

Phạm, Thị Thương Thương; Trương, Quang Hải

Phạm, T. T. T. (2009). Kinh tế - xã hội vùng ven đô Hồ Tây trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17547

Truy cập trực tuyến

15
The changes in the economy, culture and society of the inhabitant in Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong province under the impact of the process of conversion of using purpose of land for development of Industrial zones = Những thay đổi về ki
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changes in the economy, culture and society of the inhabitant in Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong province under the impact of the process of conversion of using purpose of land for development of Industrial zones = Những thay đổi về ki

Bùi, Lan Chi; Trương, Quang Hải , Supervisor

02051000029; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53105

Truy cập trực tuyến

16
Khu du lịch sinh thái Tràng An – Bích Động: Những giá trị nổi bật của cảnh quan Karst
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khu du lịch sinh thái Tràng An – Bích Động: Những giá trị nổi bật của cảnh quan Karst

Trương, Quang Hải; Đặng, Văn Bào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20577

Truy cập trực tuyến

17
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng xã hội hóa tại thành phố Bắc Ninh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng xã hội hóa tại thành phố Bắc Ninh

Nguyễn, Thị Hồng Loan; Trương, Quang Hải

Nguyễn, T. H. L. (2014). Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng xã hội hóa tại thành phố Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002073; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39335

Truy cập trực tuyến

18
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

Nguyễn, Xuân Nam; Trương, Quang Hải

Nguyễn, X. N. (2018). Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65638; 333.72 NG-N 2018 / 01050004043

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan, Thảo Ly; Trương, Quang Hải

Phan, T. L. (2018). Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65876; 915.97 PH-L 2018 / 02050005557

Truy cập trực tuyến

20
Đặc điểm thảm thực vật khu vực Sa Pả- Tà Phìn tỉnh Lào Cai
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm thảm thực vật khu vực Sa Pả- Tà Phìn tỉnh Lào Cai

Nguyễn, Hữu Tứ; Nguyễn, Việt Lương; Trương, Quang Hải

tr. 53-62; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6362

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2007  (7)
 3. 2008đến2011  (13)
 4. 2012đến2016  (33)
 5. Sau 2016  (61)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (71)
 2. Bài báo  (24)
 3. Sách  (23)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (65)
 2. English  (22)
 3. Undetermined  (11)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...