skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học

Trần Thị Ái biên dịch; Từ Văn Mặc-- biên dịch

H. : ĐHQGHN, 1997 - (510 TOA 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thống kê toán học

Hoàng Hữu Như; Đào Hữu Hồ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.5 THO 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 2, Quá trình dừng và ứng dụng

Nguyễn Duy Tiến; Đặng Hùng Thắng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (519.2 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cơ bản và nâng cao 10. Tập 1

Vũ Thế Hựu

H. : ĐHQGHN, 2010 - (510 VU-H(1) 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Methods of Applied Mathematics or Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers

Mauch Sean

[s. l.] : [s. n.] , 2003

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 3, Giải tích ngẫu nhiên

Nguyễn Duy Tiến

H. : ĐHQGHN, 2005 - (519.2 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học và ôn tập toán hình học 11 : Biên soạn theo SGK mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dùng cho học sinh ban A và luyện thi đại học

Lê Bích Ngọc; Lê Hồng Đức

H. : ĐHQGHN, 2007 - (516 LE-N 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán rời rạc

Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2008 - (511 ĐO-G 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng giải tích. Tập 1

Nguyễn Duy Tiến

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập giải tích 12

Nguyễn Vũ Thanh; Trần Minh Chiến

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 NG-T 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515 NG-T(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear System Theory : The Volterra/Wiener Approach

Rugh Wilson J.

Boston : Mc Graw Hill , 2008

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Calculus demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus demystified

Krantz Steven G.

New York ; London : McGraw-Hill, c2003. - ISBN0071393080 (pbk.);ISBN0071412115

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebra demystified

Huettenmueller Rhonda.

New York ; London : McGraw-Hill, c2003.

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo. Quyển 2

Đinh Thị Nhung

H.: ĐQHG, 2000 - (372.7 ĐI-N(2) 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
18
Discrete Mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Mathematics

Chen, W. W. L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19693

Truy cập trực tuyến

19
The integration of functions of a single variable
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The integration of functions of a single variable

Hardy, G.H.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19807

Truy cập trực tuyến

20
Wavelet toolbox for use with MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet toolbox for use with MATLAB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21075

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (936)
 2. Trong mục lục thư viện (2.293)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (36)
 2. 1960đến1974  (192)
 3. 1975đến1989  (258)
 4. 1990đến2005  (925)
 5. Sau 2005  (3.189)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.892)
 2. Vietnamese  (1.823)
 3. Undetermined  (220)
 4. French  (110)
 5. Russian  (36)
 6. German  (9)
 7. Chinese  (2)
 8. Polish  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (166)
 2. H - Social sciences.  (47)
 3. R - Medicine.  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...