skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 354  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Lý thuyết Jacobian xấp xỉ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết Jacobian xấp xỉ

Nguyễn, Thị Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4226

Truy cập trực tuyến

3
Phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng : Luận án TS. Toán học: 624601
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng : Luận án TS. Toán học: 624601

Trần, Việt Anh; Lê, Dũng Mưu

Trần, V. A. (2018). Phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65385; 515.26 TR-A 2018 / 01050004015

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in mathematical

Burkill J.C.

Cambridge : Cambridge Uni. press, 1962 - (515 BUR 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Salas and hille's calculus : several variables
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salas and hille's calculus : several variables

Salas Saturnino L.

New York : John Wiley & Sons, INC., 1995 - (515 SAL 1995) - ISBN0471123668

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng

Trần Đức Vân

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515 TR-V 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán tử không giãn trung bình và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Kiều Thị Thùy Linh; Phạm Kỳ Anh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515 KI-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng giải tích Tập 1

Nguyễn Duy Tiến

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG T(1) 2001)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kết quả về định lý Paley Wiener Luận văn ThS Toán học 60 46 01 02

Đặng Văn Tiến

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

10
Sự tồn tại nghiệm của mô hình phản ứng Belousov-Zhabotinskii với điều kiện biên Neumann
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tồn tại nghiệm của mô hình phản ứng Belousov-Zhabotinskii với điều kiện biên Neumann

NGUYỄN, THỊ LÝ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4228

Truy cập trực tuyến

11
Tính chính quy trên biên cho toán tử ∂ trên các miền Q-giả lồi: Luận văn ThS. Toán học: 604601
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chính quy trên biên cho toán tử ∂ trên các miền Q-giả lồi: Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn, Ngọc Khanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60140

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yet another introduction to analysis

Bryant Victor.

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990. - (515 BRY 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to analysis : a course in mathematical anslysis. Vol. 1

Heaser Narman B.; Lasalle Joseph P; Sullivan Joseph A

Boston : Ginn & comp., 1959 - (515 HEA(1) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán nâng cao giải tích. Tập 2, Hàm số và ứng dụng của hàm số

Phan Huy Khải

H.: ĐHQG, 2001 - (515.7 PH-K(2) 2001)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 1, Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến

Trần Đức Long; Nguyễn Đình Sang; Hoàng Quốc Toàn

H. : ĐHQG, 2001 - (515 TR-L(1) 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Calculus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus

Stewart James

Boston : McGraw-Hill, 1991 - (515 STE 1991) - ISBN053413212X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Аналитические функции

Евграфов М.А.

М. : Наука, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Задачи и упражнения по матеметическому анализу : ддя втузов

М. : Наука, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Знакомство с высшей математикой : дифференциальные уравнения и их приложения
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Знакомство с высшей математикой : дифференциальные уравнения и их приложения

Понтрягин Лев Семенович.

М. : Наука, 1988 - (515 ПОН 1988) - ISBN5020137324

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhóm con nội soi và biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,R): Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Tô Văn Giáp; Đỗ Ngọc Diệp Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (515 TO-G 2013)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 354  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (116)
 2. Trong mục lục thư viện (183)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (9)
 2. 1990đến1999  (10)
 3. 2000đến2005  (34)
 4. 2006đến2013  (104)
 5. Sau 2013  (202)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (286)
 2. Sách  (67)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (237)
 2. English  (33)
 3. Undetermined  (32)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Algebra, number theory  (1)
 2. Analysis  (95)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Huy Tiễn
 2. Nguyễn Minh Tuấn
 3. Đặng Đình Châu
 4. Nguyễn Văn Mậu
 5. Lê, Huy Tiễn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...