skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 257  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization & the Nordic Success Model: Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization & the Nordic Success Model: Part II

Arto, Lahti

9788776815509; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19695

Truy cập trực tuyến

2
Globalization & the Nordic Success Model: Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization & the Nordic Success Model: Part I

Arto, Lahti

9788776815493; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19706

Truy cập trực tuyến

3
Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị : 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị : 603102

Nguyễn, Thị Yến; Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn, T. Y. (2018). Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66450; 327.597 NG-Y 2018 / 02050005604

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization & the Nordic Success Model Part 1 Globalization and product differentiation as options 2nd edition

Lahti Arto

Bookboon; 2017 - (337)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization & the Nordic Success Model Part 2 Global Challenge and the New Economics 2nd edition

Lahti Arto

Bookboon; 2017 - (337)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá các cuộc phản kháng : hiện trạng các cuộc đấu tranh 2004-2005 : sách tham khảo

Nguyễn Kiều Anh người dịch; Nguyễn Quang Tạo người dịch; Nguyễn Văn Thanh người dịch; Ngô Lê Hoàng Vũ người dịch

H. : CTQG, 2006 - (320.9 TOA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Philosophical challenges and opportunities of globalization. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophical challenges and opportunities of globalization. Volume 2

Blanchette Oliva editor; Imamich Tomonobu editor; McLean George F. editor

Washington, D.C : The Council for research in values and and philosophy, 2001 - (100 PHI(2) 2001) - ISBN1565181298

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá văn hoá

Wolton Dominique; Ngô Hữu Long người dịch; Đinh Thuỳ Anh người dịch

H. : Thế giới, 2006 - (306 WOL 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Philosophical challenges and opportunities of globalization. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophical challenges and opportunities of globalization. Volume 1

Blanchette Oliva editor; Imamich Tomonobu editor; McLean George F. editor

Washington, D.C. : The Council for research in values and and philosophy, 2001 - (100 PHI(1) 2001) - ISBN1565181298

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
TOÀN CẦU HOÁ VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ KHU VỰC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOÀN CẦU HOÁ VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ KHU VỰC

Matsuda, Kazuo

Matsuda, K. (2015). TOÀN CẦU HOÁ VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ KHU VỰC. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/253

Truy cập trực tuyến

11
Văn hoá Việt Nam: Toàn cầu hoá và thị trường
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hoá Việt Nam: Toàn cầu hoá và thị trường

Anatoly, Sokolov

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20811

Truy cập trực tuyến

12
Văn hoá và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý thuyết và cách tiếp cận.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hoá và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý thuyết và cách tiếp cận.

Phạm, Hồng Tung; Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008: Hà Nội, Việt Nam)

Phạm, Hồng Tung. (2008). Văn hoá và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý thuyết và cách tiếp cận. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008: Hà Nội, Việt Nam).; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21346

Truy cập trực tuyến

13
Toàn cầu hóa tại Hàn Quốc từ góc nhìn văn hóa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hóa tại Hàn Quốc từ góc nhìn văn hóa

Đỗ, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19846

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hành chính Nhà nước trong xu thế toàn cầu hóa

Tư pháp; 2007 - (320)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá, chuyển đổi và phát triển tiếp cận đa chiều

H. : Thế giới, 2005 - (337.1 TOA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiếc Lexus và cây Ô liu : tìm hiểu kỷ nguyên toàn cầu hoá

Friedman Thomas L.; Lê Minh người dịch

H. : KHXH, 2005 - (337 FRI 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá, tăng trưởng, và nghèo đói : xây dựng một nền kinh tế thế giới hội nhập ; Ngd. : Vũ Hoàng Linh

Vũ Hoàng Linh-- Người dịch

H. : VHTT, 2002 - (337 TOA 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá và khu vực hoá : cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển

H. : Thông tin KHXH, 2000 - (337 TOA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghịch lý toàn cầu : nền kinh tế thế giới càng lớn , thì những phần tử nhỏ nhất trong nó sẽ càng mạnh hơn

Naisbitt John

H. : Thông tin chuyên đề, 1997 - (337 NAI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá các cuộc phản kháng hiện trạng các cuộc đấu tranh 2002 : sách tham khảo

Amin Samir chủ biên; Houtart Francois chủ biên

H. : CTQG, 2004 - (320.9 TOA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 257  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (15)
 2. 2000đến2003  (53)
 3. 2004đến2007  (49)
 4. 2008đến2012  (39)
 5. Sau 2012  (103)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (181)
 2. Luận án, luận văn  (61)
 3. Bài báo  (14)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (124)
 2. English  (95)
 3. Undetermined  (23)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...