skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 4.892  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vùng mỏ : tiểu thuyết

Võ Huy Tâm

[Knxb] : Văn nghệ trung ương, 1954 - (895.922334 VO-T 1954)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le mas - Méjac

Landry C.F.

Uzès : Lacapitelle , 1947

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lé Hommes en Blanc : Roman

Soubiran A.

P. : Didier , 1947

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'os Maudit

Chauvilé G.

P. : Les ceuvres Fra, 1946

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faux jour : Roman

Troyat H.

P. : Lib. Art. Fay, 1952

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

M. Le Duc : Dosface du Duc de Levis mirepoix

Varende L.

P. : Flammarion Editeur , 1958

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La chasse aux hommes : Les Faux Fuyants

Vialar P.

P. : René Julliard , 1953

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martereau

Sarraute N.

P. : Gallimard , 1953

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vingt-Quatre Heures : Roman

Bromfield L.; C. Brugell; S. Silberstein

P. : Stock , 1941

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sound and the fury : An Authoritative tex Backgrounds and contexts criticism

Faulkner William

New york : W.W.Norton & company , 1987 - (813 FAU 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Débuchar : Roman

Vialar P.

P. : René Jul, 1953

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Căn cứ nguyên tử : tiểu thuyết

Lăcnets H.; Trọng Kha người dịch

H. : Văn học, 1963 - (890 LAC 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gia đình Bút-đen-brúc

Man T.; Trương Chính

H. : Lao động , 1979

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tái sinh duyên : Tình sử Mạnh Lệ Quân

Mộng Bình Sơn

Long an : Long An , 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hung thần đang tới. Tập 2

Heffernan W.; Nguyễn Anh Tuấn Người dịch

H. : Văn học, 1993 - (813 HEF(2) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mười hai người Hoa và một cô gái

Chase J.H.; Vũ Đình Phòng Người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 1994 - (813 CHA 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự im lặng của bầy cừu : tiểu thuyết . Tập 1

Harris T.; Phương Tần

Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng , 1994 - (813 HAR(1) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nơi ẩn náu : tiểu thuyết. Tập 1

Roontz D.; Ngọc Tuấn

H. : Văn học, 1996 - (813 KOO(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồng lai = Tính chất B. Tập 1

Lenterie B.; Quốc Trung; Mai Luân

Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 1994 - (843 LEN(1) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cái giá của tự do : Tiểu thuyết tình cảm phiêu lưu . Tập 2

Gobineau M.; Vũ Đình Phòng Người dịch

H. : Văn học, 1994 - (843 GOB(2) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 4.892  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (4.485)
 2. Toàn văn trực tuyến (166)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (240)
 2. 1960đến1974  (963)
 3. 1975đến1989  (1.287)
 4. 1990đến2005  (1.493)
 5. Sau 2005  (1.107)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4.386)
 2. Luận án, luận văn  (478)
 3. Bài báo  (27)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.493)
 2. Vietnamese  (1.223)
 3. Undetermined  (64)
 4. German  (31)
 5. Russian  (11)
 6. French  (8)
 7. Chinese  (5)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vũ Đình Phòng
 2. Cao Xuân Hạo
 3. Phạm Mạnh Hùng
 4. Văn Hoà
 5. Hugo Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...