skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học tốt tiếng Anh 10 : chương trình chuẩn

Hoàng Anh; Vũ Thị Thuận chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2009 - (428.0071 HOC 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học tốt tiếng Anh 10

Hoàng Vũ Luân

H. : ĐHQGHN, 2008 - (428 HOC 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Investigating English - Vietnamese translation of geology texts. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating English - Vietnamese translation of geology texts. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02

Nguyễn, Thị Cúc; Lê, Hùng Tiến

Nguyễn, T. C. (2016). Investigating English - Vietnamese translation of geology texts. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.; 04051001341; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41285

Truy cập trực tuyến

4
Effects of different types of teacher written corrective feedback on students' writing performance. An action research approach with 12th form English major students at Luong Van Tuy Gifted High School
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different types of teacher written corrective feedback on students' writing performance. An action research approach with 12th form English major students at Luong Van Tuy Gifted High School

Trần, Thị Thu Thủy; Lê, Văn Canh

Trần, T. T. T. (2016). Effects of different types of teacher written corrective feedback on students' writing performance. An action research approach with 12th form English major students at Luong Van Tuy Gifted High School. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051001339; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41291

Truy cập trực tuyến

5
A contrastive analysis of deverbal nominalization in English and Vietnamese on the bbc.co.uk and the nhandan.com.vn from 2010 to 2014 from cognitive perspective = Phân tích đối chiếu sự danh hóa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt trong báo BBC.CO.UK và
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contrastive analysis of deverbal nominalization in English and Vietnamese on the bbc.co.uk and the nhandan.com.vn from 2010 to 2014 from cognitive perspective = Phân tích đối chiếu sự danh hóa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt trong báo BBC.CO.UK và

Đoàn, Thị Huyền; Huỳnh, Anh Tuấn , Supervisor

04051001344; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41274

Truy cập trực tuyến

6
Using warm-up activities to raise the interest in speaking classes of the 11th graders: An action research project at Nguyen Duc Thuan high school
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using warm-up activities to raise the interest in speaking classes of the 11th graders: An action research project at Nguyen Duc Thuan high school

Đỗ, Thị Mai Hương; Nguyễn, Văn Độ

Đỗ, T. M. H. (2016). Using warm-up activities to raise the interest in speaking classes of the 11th graders: An action research project at Nguyen Duc Thuan high school. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000336; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41298

Truy cập trực tuyến

7
Enhancing English Electrical Vocabulary for students of Electrical Department at Ha Noi College of Technology and Economics: an action research project = Tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện cho sinh viên khoa điện của trường Cao đẳng Công n
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing English Electrical Vocabulary for students of Electrical Department at Ha Noi College of Technology and Economics: an action research project = Tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện cho sinh viên khoa điện của trường Cao đẳng Công n

Mai, Anh, 1981; Dương, Thị Nụ , Supervisor

04051001335; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41299

Truy cập trực tuyến

8
An investigation into code switching on Facebook social network by English-Vietnamese bilingual users in the author’s friend list from socio-linguistic approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into code switching on Facebook social network by English-Vietnamese bilingual users in the author’s friend list from socio-linguistic approach

Dương, Thị Hồng Thắm; Đỗ, Thị Thanh Hà

Dương, T. H. T. (2016). An investigation into code switching on Facebook social network by English-Vietnamese bilingual users in the author’s friend list from socio-linguistic approach. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051001338; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41292

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm có phiên âm quốc tế

Văn hóa Thông tin; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn luyện Tiếng anh

Phạm Đăng Bình

Đại học Quốc gia Hà Nội; 1997

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating English Vietnamese translation of geology texts Nghiên cứu việc dịch Anh Việt các tài liệu chuyên ngành địa chất M A Thesis Linguistics 60 22 02

Nguyễn Thị Cúc

ĐHNN; 2016

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contrastive analysis of deverbal nominalization in English and Vietnamese on the bbc co uk and the nhandan com vn from 2010 to 2014 from cognitive perspective Phân tích đối chiếu sự danh hóa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt trong báo BBC CO UK và

Đoàn Thị Huyền

University of Languages and International Studies; 2016

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 7.426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.407)
 2. Trong mục lục thư viện (4.244)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (132)
 2. 1961đến1975  (429)
 3. 1976đến1990  (393)
 4. 1991đến2006  (1.386)
 5. Sau 2006  (5.111)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (4.168)
 2. Sách  (3.123)
 3. Bài báo  (116)
 4. Tạp chí  (18)
 5. Hình ảnh  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.998)
 2. Vietnamese  (793)
 3. Undetermined  (108)
 4. Russian  (80)
 5. Chinese  (12)
 6. German  (7)
 7. French  (6)
 8. Japanese  (5)
 9. Arabic  (2)
 10. Spanish  (1)
 11. Lithuanian  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...