skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the Church in contemporary Norway: Changed Relations between State and Church

Thorkildsen, Dag

Kirchliche Zeitgeschichte, 1 January 2012, Vol.25(2), pp.272-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09329951 ; E-ISSN: 2196808X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norwegian National Myths and Nation Building

Thorkildsen, Dag

Kirchliche Zeitgeschichte, 1 January 2014, Vol.27(2), pp.263-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09329951 ; E-ISSN: 2196808X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Aufsätze und Essays / Articles. The Role of the Church in contemporary Norway: Changed Relations between. State and Church
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aufsätze und Essays / Articles. The Role of the Church in contemporary Norway: Changed Relations between. State and Church

Thorkildsen, Dag

Kirchliche Zeitgeschichte, 02/2012, Vol.25(2), pp.272-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-9951 ; E-ISSN: 2196-808X ; DOI: http://dx.doi.org/10.13109/kize.2012.25.2.272

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lutherdom og nasjonal identitet i Norden

Thorkildsen, Dag

Thorkildsen, Dag . Lutherdom og nasjonal identitet i Norden. Teologisk Tidsskrift. 2017(1), 42-54

ISSN: 1893-0271 ; DOI: 10.18261/issn.1893-0271-2017-01-04

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964

Thorkildsen, Dag

Teologisk tidsskrift [elektronisk ressurs], 2018, Årg. 7, nr. 2, pp.152-154

ISSN: 1893-0271

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964

Thorkildsen, Dag

Teologisk tidsskrift, 2018(02), pp.152-154

ISSN: 1893-0263 ; E-ISSN: 1893-0271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jostein Berglyd: Presten som ville nazifisere Norge: En biografi om Sigmund Feyling

Thorkildsen, Dag

Teologisk tidsskrift [elektronisk ressurs], 2018, Årg. 7, nr. 2, pp.158-159

ISSN: 1893-0271

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lutherdom og nasjonal identitet i Norden

Thorkildsen, Dag

Teologisk tidsskrift [elektronisk ressurs], 2017, Årg. 6, nr. 1, pp.42-54

ISSN: 1893-0271

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jostein Berglyd: Presten som ville nazifisere Norge: En biografi om Sigmund Feyling

Thorkildsen, Dag

Teologisk tidsskrift, 2018(02), pp.158-159

ISSN: 1893-0263 ; E-ISSN: 1893-0271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geistlig ytringsfrihet større før enn nå: Politikk på prekestolen

Nickelsen, Trine ; Thorkildsen, Dag

Apollon, 2017, Årg. 27, nr. 3, pp.36-37

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?

Elstad, Hallgeir ; Thorkildsen, Dag

Elstad, Hallgeir Thorkildsen, Dag . Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?. Kirke og kultur. 2017(4), 374-394

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religionsfriheten forsvant på Eidsvoll

Nickelsen, Trine ; Thorkildsen, Dag

Apollon, 2014, Årg. 24, nr. 1, pp.30-31

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wittenberg - Nordens Jerusalem

Thorkildsen, Dag

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen. Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940.

Thorkildsen, Dag; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin; Hecker-Stampehl, Jan; Henningsen, Bernd; Schröder, Stephan Michael; Tuchtenhagen, Ralph

DOI: 10.18452/8094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Norwegian  (10)
 2. German  (3)
 3. English  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thorkildsen, Dag
 2. Dag Thorkildsen
 3. Nickelsen, Trine
 4. Stenvaag, Hanne Beate
 5. Hanne Beate Stenvaag

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...