skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositivo y procedimiento para reconstruir la cabeza y el cuerpo en tres dimensiones

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF SANS CONTACT POUR STANDARDISER LA PRISE DE PHOTOGRAPHIES

Thirion Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD TO RECONSTRUCT FACE AND BODY IN 3D

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR HORODATER DES IMAGES NUMERIQUES

Thirion, Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Device to Timestamp a Digital Image

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM VERSEHEN VON DIGITALBILDERN MIT EINEM ZEITSTEMPEL
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR HORODATER DES IMAGES NUMÉRIQUES
METHOD AND DEVICE FOR TIMESTAMPING DIGITAL IMAGES

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCEDE POUR STANDARDISER LA PRISE DE VUE DU COU

Thirion Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method to reconstruct face and body in 3D

Thirion Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCEDE POUR RECONSTRUIRE EN TROIS DIMENSIONS LA TETE ET LE CORPS

Thirion Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF SANS CONTACT POUR STANDARDISER LA PRISE DE PHOTOGRAPHIES

Thirion Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method to reconstruct face and body in 3D

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method to standardize photography acquisition

Thirion Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method to reconstruct face and body in 3D

Thirion, Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method to standardize photography acquisition

Thirion Jean-Philippe

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCEDE POUR RECONSTRUIRE EN TROIS DIMENSIONS LA TETE ET LE CORPS

Thirion, Jean Philippe

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional digital imaging is as accurate and reliable to measure leg ulcer area as transparent tracing with digital planimetry

Chaby, Guillaume ; Lok, Catherine ; Thirion, Jean Philippe ; Lucien, Arnaud ; Senet, Patricia

Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, November 2017, Vol.5(6), pp.837-843

ISSN: 2213-333X ; E-ISSN: 2213-3348 ; DOI: 10.1016/j.jvsv.2017.05.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (9)
 2. 1996đến1999  (22)
 3. 2000đến2003  (10)
 4. 2004đến2016  (10)
 5. Sau 2016  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. French  (32)
 3. German  (18)
 4. Spanish  (4)
 5. Danish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thirion, Jean Philippe
 2. Thirion Jean Philippe
 3. Ayache, Nicholas
 4. Thirion, J.-P.
 5. Thirion, J P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...