skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21.026  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction to probability and statistics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to probability and statistics

Mendenhall William; Beaver Robert J. author; Beaver Barbara M. author

Boston, MA, USA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013 - (QA276 .M425 2013) - ISBN9781133103752 (student edition);ISBN1133103758 (student edition)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and techniques of biochemistry and molecular biology

Cambridge; 2009 - (612.015 PRI 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Friendly Introduction to Number Theory Fourth edition

Silverman Joseph H

Pearson; 2014 - (512.7 SIL 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Principles of economics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Timothy, Taylor; Steven A, Greenlar; Eric R, Dodge

1938168232; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18579

Truy cập trực tuyến

5
Introductory statistics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory statistics

Barbara, Illowsky

1938168208; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18522

Truy cập trực tuyến

6
College physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College physics

Paul Peter, Urone; Roger, Hinrichs; Kim, Dirks; Manjula, Sharma

1412 tr.; 1938168003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17974

Truy cập trực tuyến

7
Concepts of Biology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Biology

Samantha, Fowler; Rebecca, Roush; James, Wise

613 tr.; 1938168119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17975

Truy cập trực tuyến

8
Calculus. Volume 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Volume 1

Gilbert, Strang; Edwin Prine, Herman

870 tr.; 193816802X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17977

Truy cập trực tuyến

9
Calculus. Volume 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Volume 2

Edwin Prine, Herman

824 tr.; 1938168062; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17978

Truy cập trực tuyến

10
Principles of macroeconomics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of macroeconomics

Timothy, Taylor; Steven A, Greenlar; Eric R, Dodge

1938168259; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18583

Truy cập trực tuyến

11
Calculus. Volume 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Volume 3

Gilbert, Strang,; Edwin Prine, Herman

1026 tr.; 1938168070; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17976

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on international law

Dixon Martin

Oxford University Press; 2013 - (341)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on international human rights

Smith Rhona K M

Oxford University Press; 2014 - (341.48)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Behavior An Asia Pacific Approach

Cengage; 2006 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

15
The West in the world : a history of western civilization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The West in the world : a history of western civilization

Sherman Dennis.; Salisbury Joyce E

New York : McGraw-Hill, c2009. - (909 SHE 2009) - ISBN9780073406923 (set : alk. paper);ISBN0073406929 (set : alk. paper);ISBN0073316695 (v.1 : alk. paper);ISBN9780073316703 (v.2 : alk. paper);ISBN0073316709 (v.2 : alk. paper);ISBN9780073316710 (v.3 : alk. paper);ISBN0073316717 (v.3 : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Introduction to physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to physics

Cutnell John D.; Johnson Kenneth W.

Hoboken, N.J.: Wiley, 2013 - (530 CUT 2013) - ISBN9781118092439;ISBN1118092430

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Intermediate algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate algebra

Messersmith Sherri.

New York : McGraw-Hill, c2012. - (512.9 MES 2012) - ISBN9780073406176 (hard copy : alk. paper);ISBN0073406171 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Finite mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite mathematics

Waner Stefan; Costenoble Steven R.

Belmont, CA : Brooks/Cole Cengage Learning, c2011. - (QA37.3 .W36 2011) - ISBN9781439049242;ISBN1439049246

Truy cập trực tuyến

19
Basic mathematics : a text/workbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic mathematics : a text/workbook

McKeague Charles P.

Australia : Brooks/Cole Cengage Learning , 2013 - (510 McK 2013) - ISBN9781133103622;ISBN1133103626

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Experiencing the world's religions : tradition, challenge, and change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiencing the world's religions : tradition, challenge, and change

Molloy Michael

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co., c2002 - (200 MOL 2002) - ISBN0767420438 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 21.026  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.810)
 2. 1957đến1971  (1.411)
 3. 1972đến1986  (1.563)
 4. 1987đến2002  (3.634)
 5. Sau 2002  (12.277)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17.894)
 2. Spanish  (543)
 3. Portuguese  (432)
 4. French  (337)
 5. German  (230)
 6. Korean  (88)
 7. Japanese  (77)
 8. Chinese  (52)
 9. Turkish  (41)
 10. Arabic  (39)
 11. Italian  (38)
 12. Czech  (26)
 13. Catalan  (21)
 14. Russian  (19)
 15. Norwegian  (19)
 16. Indonesian  (18)
 17. Hebrew  (17)
 18. Polish  (16)
 19. Greek  (14)
 20. Dutch  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Persian  (9)
 23. Danish  (8)
 24. Armenian  (5)
 25. Yiddish  (5)
 26. Hungarian  (4)
 27. Lithuanian  (3)
 28. Slovak  (3)
 29. Thai  (3)
 30. Ukrainian  (2)
 31. Vietnamese  (1)
 32. Welsh  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Burmese  (1)
 35. Hindi  (1)
 36. Maori  (1)
 37. Macedonian  (1)
 38. Finnish  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fan, Lianghuo
 2. Schubring, Gert
 3. Wiley, David
 4. Hilton, John
 5. Jones, Keith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...