skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.880.650  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory Well Testing

Tom Aage Jelmert

Bookboon; 2015 - (530.1)

Truy cập trực tuyến

2
A parameterized unit test framework based on symbolic Java PathFinder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A parameterized unit test framework based on symbolic Java PathFinder

Truong, Anh-Hoang; Vu, Thanh-Nhan

978-076953846-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32110

Truy cập trực tuyến

3
Drugs of Abuse: Body Fluid Testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs of Abuse: Body Fluid Testing

Wong, Raphael C.; Tse, Harley Y.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31806

Truy cập trực tuyến

4
Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE : Luận văn ThS. Máy tính: 84801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Nguyễn, Thị Hồng Vân; Phạm, Ngọc Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65703; 005.14 NG-V 2018 / 00050009540

Truy cập trực tuyến

5
An eficient method for automated control flow testing of programs : M.A Thesis Information Technology : 60 48 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An eficient method for automated control flow testing of programs : M.A Thesis Information Technology : 60 48 01

Nguyễn, Quang Trung; Phạm, Ngọc Hùng; Khoa học máy tính

Nguyễn, Q. T. (2014).An eficient method for automated control flow testing of programs. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 00051000194; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43273

Truy cập trực tuyến

6
Specifications Framework for Tests in an Outcome-based Language Program
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifications Framework for Tests in an Outcome-based Language Program

Hoang, Hong Trang; Nguyen, Thi Chi; Duong, Thu Mai

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58957

Truy cập trực tuyến

7
Engineering properties of asphalt mixtures and the relationship to their performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering properties of asphalt mixtures and the relationship to their performance

Decker Dale S.; Huber Gerald A

Philadelphia, PA : ASTM, c1995 - (625.8 ENG 1995) - ISBN0803120028

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Dynamic geotechnical testing II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic geotechnical testing II

Drnevich Vincent P; Ebelhar Ronald J; Kutter Bruce L; ASTM Committee D-18 on Soil and Rock. Subcommittee D18.09 on Cyclic and Dynamic Properties of Soils.

Philadelphia, PA : ASTM, c1994 - (624.1 DYN 1994) - ISBN0803118775

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Dealing with a positive result: routine HIV testing of pregnant women in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with a positive result: routine HIV testing of pregnant women in Vietnam

A.P. Hardon; Nguyen T.A.; Pham N.Y.

ISIKNOWLEDGE; 0954-0121; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30385

Truy cập trực tuyến

10
Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect

Black Rex

Boston, MA : Addison-Wesley, 2004. - (005.1 BLA 2003) - ISBN0201748681 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Geosynthetic soil reinforcement testing procedures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geosynthetic soil reinforcement testing procedures

Cheng S.C. Jonathan Editor

Philadelphia, P.A. : ASTM, 1993 - (624.1 GEO 1993) - ISBN0803118856

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984

Holt John M; Puzak P. P

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (671 DRO 1986) - ISBN0803104871

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Significance of tests for petroleum products
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significance of tests for petroleum products

Boldt Kenneth editor; Hall B.R. editor

Philadelphia : ASTM, 1977 - (553.28 SIG 1977) - ISBN0803107676

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Rapid load fracture testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid load fracture testing

Chona Ravinder; Corwin W. R; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; Symposium on Rapid Load Fracture Testing (1990 : San Francisco, Calif.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (620.1 RAP 1992) - ISBN080311429X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Life prediction methodologies and data for ceramic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life prediction methodologies and data for ceramic materials

Brinkman C. R; Duffy S. F.; ASTM Committee C-28 on Advanced Ceramics.; American Ceramic Society.

Philadelphia, PA : ASTM, c1994 - (620.1 LIF 1994) - ISBN0803118643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eddy-current characterization of materials and structures : a symposium

Birnbaum George; Free George M

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia, 19103) : ASTM, c1981. - (620.1 EDD 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Nondestructive and automated testing for soil and rock properties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nondestructive and automated testing for soil and rock properties

Faihurts C. E. Editor; Marr W. A. Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1999 - (624.1 NON 1999) - ISBN0803124937

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials

Cragnolino Gustavo; Sridhar Narasi; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Application of Accelerated Corrosion Tests to Service Life Prediction of Materials (1992 : Miami, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, 1994 - (620.1 APP 1994) - ISBN0803118538

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Accelerated and outdoor durability testing of organic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated and outdoor durability testing of organic materials

Grossman Douglas; Ketola Warren D.; ASTM Committee G-3 on Durability of Nonmetallic Materials.; ASTM Subcommittee D01.27 on Accelerated Tests.

Philadelphia, PA : ASTM, c1994. - (620.1 ACC 1994) - ISBN0803118635

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Wear testing of advanced materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wear testing of advanced materials

Blau P. J; Divakar Ramesh; ASTM Committee G-2 on Erosion and Wear.

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (620.1 WEA 1992) - ISBN0803114761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 8.880.650  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (161.277)
 2. 1957đến1972  (213.182)
 3. 1973đến1988  (1.218.493)
 4. 1989đến2005  (2.343.451)
 5. Sau 2005  (4.914.311)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.618.180)
 2. Chinese  (1.448.845)
 3. French  (1.416.338)
 4. German  (1.166.853)
 5. Japanese  (282.932)
 6. Korean  (240.461)
 7. Russian  (194.505)
 8. Spanish  (107.361)
 9. Portuguese  (51.902)
 10. Italian  (32.048)
 11. Norwegian  (25.942)
 12. Danish  (24.438)
 13. Finnish  (22.178)
 14. Dutch  (17.034)
 15. Polish  (15.283)
 16. Ukrainian  (13.527)
 17. Czech  (8.132)
 18. Romanian  (8.120)
 19. Hungarian  (3.635)
 20. Hebrew  (2.670)
 21. Turkish  (2.500)
 22. Greek  (1.903)
 23. Arabic  (424)
 24. Undetermined  (250)
 25. Lithuanian  (119)
 26. Icelandic  (78)
 27. Slovak  (68)
 28. Persian  (24)
 29. Thai  (5)
 30. Basque  (3)
 31. Vietnamese  (3)
 32. Serbo-Croatian  (3)
 33. Macedonian  (1)
 34. Samoan  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, L.
 2. Wang, Q.
 3. Chung, Wendy K.
 4. Ackerman, Michael
 5. Thevis, Mario

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...