skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family matters at work : Depleting and enriching effects of employees' family lives on work outcomes

ten Brummelhuis, L.L.; van der Lippe, Tanja ; Flap, Henk ; Kluwer, Esther ; University Utrecht

2009

ISBN: 978-90-9024750-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Flap, Henk
  2. University Utrecht
  3. van der Lippe, Tanja
  4. ten Brummelhuis, L.L.
  5. Kluwer, Esther

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...