skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.327.795  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Reference Manual TRM

Cypress Semiconductor 198 Champion Court San Jose; 2017 - (004.65 TEC 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Scientific papers and presentations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific papers and presentations

Davis, Martha; Davis, Kaaron J.; Dunagan, Marion M.

9780123847270; 0123847273; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62131

Truy cập trực tuyến

3
Writing and publishing a scientific research paper
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing and publishing a scientific research paper

9789811047206; 9811047200; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62130

Truy cập trực tuyến

4
A scientific approach to writing for engineers and scientists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scientific approach to writing for engineers and scientists

Berger, Robert E.

9781118886779 (electronic bk.); http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62114

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary : précis with a purpose

Schoenheimer Henry Philip.; Ganderton William; Campbell R. M

Mel. ; London : Cheshire , 1965 - (808.042 SCH 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Technical report writing today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical report writing today

Riordan Daniel G.

Australia: Wadsworth, Cengage Learning, c2014. - (808.06 RIO 2014) - ISBN9781133607380;ISBN1133607381

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis

Vu, Thi Bich Lien; 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business

Vu, T. B. L. (2012). Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14262

Truy cập trực tuyến

8
A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” - intermediate as seen by teachers of University of Economic - Technical Industries
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” - intermediate as seen by teachers of University of Economic - Technical Industries

Lưu, Thị Phương Thúy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54404

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” intermediate as seen by teachers of University of Economic Technical Industries

Lưu Thị Phương Thúy

H ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Crystallization

Lewis Alison Emslie; Seckler Marcelo Martins; Kramer Herman; Rosmalen Gerda Van

Cambridge University Press - (660.2 LEW)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied writing for technicians

Jungk Dale.

New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. - (808 JUN 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry in the Economy

American Chemical Society Study

Washington : American Chemical , 1973 - (338.4 CHE 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Models for technical writing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models for technical writing

Kolin Philip C; Kolin Janeen L.

New York : St. Martin’s Press, c1985. - (808.06 MOD 1985) - ISBN0312535872 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical English through laboratory pratice

Kurashvili E.I.; Medvedeva T.G; Mikhalkova E.S

M. : Vyssaja skola , 1976 - (428 KUR 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Anh chuyên ngành vi tính = English for computer science

H. : Thống kê, 1998 - (428 TIE 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The craft of scientific writing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The craft of scientific writing

Alley Michael.

Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, c1987. - (808 ALL 1987) - ISBN0131888552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Technical communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical communication

Lay Mary M

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c2000. - (601 TEC 2000) - ISBN0256220581 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
A beginner's guide to technical communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A beginner's guide to technical communication

Eisenberg Anne

Boston, Mass. : WCB/McGraw Hill, 1998. - (808.06 EIS 1998) - ISBN0070920451

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Evaluating democracy assistance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating democracy assistance

Kumar Krishna

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c2013. - (327.1 KUM 2013) - ISBN9781588268587 (alk. paper);ISBN9781588268839 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise chemical and technical dictionary

Bennett H

New York : Che. Pub. Co, 1974 - New york : Chemical publishing , 1974 - New York : Chemical pub.co. Inc, 1974 - (540.3 CON 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 11.327.795  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (583.782)
 2. 1956đến1970  (365.078)
 3. 1971đến1985  (1.354.676)
 4. 1986đến2001  (2.323.696)
 5. Sau 2001  (6.659.230)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.498.794)
 2. French  (2.095.801)
 3. German  (1.718.432)
 4. Chinese  (1.212.430)
 5. Korean  (376.858)
 6. Japanese  (301.100)
 7. Spanish  (248.483)
 8. Russian  (135.398)
 9. Portuguese  (127.592)
 10. Italian  (58.425)
 11. Danish  (56.593)
 12. Norwegian  (54.622)
 13. Finnish  (46.820)
 14. Dutch  (45.417)
 15. Polish  (19.593)
 16. Czech  (12.695)
 17. Hungarian  (8.576)
 18. Romanian  (6.973)
 19. Turkish  (6.421)
 20. Ukrainian  (5.180)
 21. Greek  (3.729)
 22. Hebrew  (3.318)
 23. Arabic  (1.849)
 24. Undetermined  (96)
 25. Catalan  (95)
 26. Lithuanian  (78)
 27. Icelandic  (78)
 28. Slovak  (63)
 29. Persian  (52)
 30. Serbo-Croatian  (13)
 31. Macedonian  (6)
 32. Albanian  (3)
 33. Maori  (3)
 34. Hindi  (2)
 35. Vietnamese  (1)
 36. Thai  (1)
 37. Yiddish  (1)
 38. Basque  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Turek, Thomas
 2. Schwartz Eric
 3. Brown Keith
 4. Tsionas, Efthymios G.
 5. Aparicio, Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...