skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's century and the problem of Japan's centrality

Taylor, Brendan

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 2011, Vol.87(4), pp.871-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Asia's century and the problem of Japan's centrality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's century and the problem of Japan's centrality

Taylor, Brendan

International Affairs, 07/2011, Vol.87(4), pp.871-885 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2346.2011.01008.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine-scale genetic response to landscape change in a gliding mammal

Goldingay, Ross L ; Harrisson, Katherine A ; Taylor, Andrea C ; Ball, Tina M ; Sharpe, David J ; Taylor, Brendan D

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e80383 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24386079 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0080383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Asian security architecture?

Tow, William T ; Taylor, Brendan

Review of International Studies, 2010, Vol.36(1), pp.95-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210509990520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Engagement with Regional Security Multilateralism: The Case of the Shangri-La Dialogue

Bisley, Nick ; Taylor, Brendan

Contemporary Southeast Asia, Apr 2015, Vol.37(1), pp.29-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129797X ; E-ISSN: 1793284X ; DOI: 10.1355/cs37-1b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Engagement with Regional Security Multilateralism: The Case of the Shangri-La Dialogue

Bisley, Nick ; Taylor, Brendan

Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2015, Vol.37(1), pp.29-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-797X ; E-ISSN: 1793-284X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northeast Asia's New ‘History Spiral’

King, Amy ; Taylor, Brendan

Asia & the Pacific Policy Studies, January 2016, Vol.3(1), pp.111-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-2680 ; E-ISSN: 2050-2680 ; DOI: 10.1002/app5.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Improving road safety for Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving road safety for Australia

Goldingay, Ross ; Taylor, Brendan

ECOS, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0311-4546 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1071/EC13012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's engagement with regional security multilateralism: the case of the Shangri-La dialogue.(Case study)

Bisley, Nick ; Taylor, Brendan

Contemporary Southeast Asia, 2015, Vol.37(1), p.29(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-797X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can field trials improve the design of road-crossing structures for gliding mammals?

Goldingay, Ross ; Taylor, Brendan

Ecological Research, 2017, Vol.32(5), pp.743-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0912-3814 ; E-ISSN: 1440-1703 ; DOI: 10.1007/s11284-017-1492-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD

Taylor, Brendan L

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM OF TRACKING THE MAXIMUM EFFICIENCY OF A VARIABLE SPEED ENGINE-GENERATOR SET

Taylor Brendan ; Mccall John

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ D'OPTIMISATION DE LA RÉPARTITION D'ENSEMBLES MOTEUR-GÉNÉRATEUR À VITESSE VARIABLE
METHOD OF OPTIMIZING DISPATCH OF VARIABLE SPEED ENGINE-GENERATOR SETS

Mccall, John ; Taylor, Brendan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF OPTIMIZING DISPATCH OF VARIABLE SPEED ENGINE-GENERATOR SETS

Mccall John ; Taylor Brendan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GÉNÉRATEUR ET MOTEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED GENERATOR AND MOTOR

Mccall, John ; Taylor, Brendan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Competence Is a Major Mechanism for Horizontal DNA Transfer in the Oral Pathogen Porphyromonas gingivalis

Tribble, Gena D. ; Rigney, Todd W. ; Dao, Doan-Hieu V. ; Wong, Cindy T. ; Kerr, Jennifer E. ; Taylor, Brendan E. ; Pacha, Sara ; Kaplan, Heidi B

mBio, 2012, Vol. 3(1), p.1627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-7511 ; PMID: 22294679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insurgent Intellectual: Essays in Honour of Professor Desmond Ball

Taylor, Brendan ; Farrelly, Nicholas ; Lee, Sheryn

E-ISBN: 9789814414647 ; DOI: 10.1355/9789814414647

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VARIABLE SPEED GENERATOR AND MOTOR

Mccall John ; Taylor Brendan ; Preston Mark

Toàn văn sẵn có

20
Introducing the insurgent intellectual
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing the insurgent intellectual

Taylor, Brendan ; Farrelly, Nicholas ; Lee, Sheryn

Insurgent Intellectual: Essays in Honour of Professor Desmond Ball, pp.3-7

E-ISBN: 9789814414647 ; E-ISBN: 9814414646

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2014  (8)
 4. 2015đến2017  (12)
 5. Sau 2017  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. French  (6)
 3. German  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taylor, Brendan
 2. Taylor, Brendan L
 3. Goldingay, Ross
 4. Taylor, B
 5. Goldingay, Ross L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...