skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Being Kammu - My Village, My Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Kammu - My Village, My Life

Tayanin, Damrong

ISBN: 9780877271307 ; E-ISBN: 9781501718984 ; E-ISBN: 1501718983

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Kammu: My Village, My Life

Tayanin, Damrong

E-ISBN: 9781501718984 ; DOI: 10.7591/9781501718984

Toàn văn sẵn có

3
Dictionary of Kammu Yùan language and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Kammu Yùan language and culture

Svantesson, Jan-Olof ; Tayanin, Damrong ; Lindell, Kristina ; Lundström, Håkan

ISBN: 9788776941161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunting and Fishing in a Kammu Village: Revisiting a Classic Study in Southeast Asian Ethnography

Tayanin, Damrong ; Lindell, Kristina ; Lundström, Håkon ; Évrard, Olivier ; Fiskesjö, Magnus; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 067 6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu gongs and drums 1: The kettlegong, gongs and cymbals

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong

Asian Folklore Studies1963-01-01+01:002007-01-01+01:00, 1981, Vol.40(1), pp.65-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342 ; ISSN: 0385-2342 ; DOI: http://asianethnology.org/articles/1613

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu gongs and drums 2: The long wooden drum and other drums

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong

Asian Folklore Studies1963-01-01+01:002007-01-01+01:00, 1981, Vol.40(2), pp.173-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342 ; ISSN: 0385-2342

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu Gongs and Drums (I): The Kettlegong, Gongs, and Cymbals

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong

Asian Folklore Studies, 1 January 1981, Vol.40(1), pp.65-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: 10.2307/1178142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHONOLOGY OF KAMMU DIALECTS

Lindell, Kristina ; Svantesson, Jan-Olof ; Tayanin, Damrong

Cahiers de Linguistique Asie Orientale, March 1981, Vol.9(1), pp.45-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.1163/19606028-90000347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHONOLOGY OF KAMMU DIALECTS

Lindell, Kristina ; Svantesson, Jan-Olof ; Tayanin, Damrong

Cahiers de Linguistique Asie Orientale, March 1980, Vol.7(1), pp.59-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.1163/19606028-90000249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu Gongs and Drums (II): The Long Wooden Drum and Other Drums

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong

Asian Folklore Studies, 1 January 1981, Vol.40(2), pp.173-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: 10.2307/1177863

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognizing phrase and utterance as prosodic units in non-tonal dialects of Kammu

Karlsson, Anastasia ; House, David ; Tayanin, Damrong

Proceedings of Fonetik 2008, pp.89-92

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduplication with fixed tone pattern in Kammui

Svantesson, Jan-Olof ; House, David ; Karlsson, Anastasia ; Tayanin, Damrong

Proceedings Fonetik 2009, pp.82-84

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu Songs: The Songs of Kam Raw

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 24 3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary signaling in tonal and non-tonal dialects of Kammu

Karlsson, Anastasia ; House, David ; Svantesson, Jan-Olof ; Tayanin, Damrong

Proceedings of Fonetik 2007 (TMH-QPSR 50:1), pp.117-120

ISSN: 1104-5787 ; ISSN: 1104-5787

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinship and Marriage in Northern Kammu Villages: The Kinship Model

Lindell, Kristina ; Samuelsson, Rolf ; Tayanin, Damrong

Sociologus, 1 January 1979, Vol.29(1), pp.60-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380377 ; E-ISSN: 18655106

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWO DIALECTS OF THE RəMEET (LAMET) LANGUAGE

Lindell, Kristina ; Svantesson, Jan-Olof ; Tayanin, Damrong

Cahiers de Linguistique Asie Orientale, March 1978, Vol.4(1), pp.5-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.1163/19606028-90000227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Being Kammu: My Village, My Life
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Kammu: My Village, My Life

Mischung, Roland ; Tayanin, Damrong

Asian Folklore Studies, 1996, Vol.55(1), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1178873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Being Kammu: My Village, My Life.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Kammu: My Village, My Life.

Durrenberger, E. Paul ; Tayanin, Damrong

Pacific Affairs, 21/1997, Vol.70(1), p.156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2761265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Folk Tales from Kammu III. Pearls of Kammu Literature
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folk Tales from Kammu III. Pearls of Kammu Literature

Ting, Nai-Tung ; Lindell, Kristina ; Swahn, Jan-Öjvind ; Tayanin, Damrong ; Swahn, Jan-Ojvind

Asian Folklore Studies, 1985, Vol.44(1), p.139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1177996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Folk Tales from Kammu, II: A Story-Teller's Tales
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folk Tales from Kammu, II: A Story-Teller's Tales

Kelsey, W. Michael ; Lindell, Kristina ; Swahn, Jan-Öjvind ; Tayanin, Damrong ; Swahn, Jan-Ojvind

Asian Folklore Studies, 1981, Vol.40(1), p.118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1178149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (4)
 2. 1981đến1990  (8)
 3. 1991đến2005  (3)
 4. 2006đến2009  (4)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...