skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable enterprise interoperability from the Activity Domain Theory perspective

Taxén, Lars

Computers in Industry, October 2012, Vol.63(8), pp.835-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2012.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable enterprise interoperability from the Activity Domain Theory perspective

Taxén, Lars

Computers in Industry, Oct 2012, p.835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; E-ISSN: 18726194

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activity domain as the nexus of the organization

Taxén, Lars; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan

International Journal of Organisational Design and Engineering, 2011, Vol. 1(3), pp. 247-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-9800 ; DOI: 10.1504/IJODE.2011.041164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconfiguring Sociomateriality from a Neurobiological Perspective

Taxén, Lars

Australasian Journal of Information Systems, 2018, Vol.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; ISSN: 1449-8618 ; DOI: 10.3127/ajis.v22i0.1645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Om metaforer som motverkar syftet

Taxén, Lars

VerkstadsForum, 2012(1), pp.8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molnet som metafor – lätt att gå bort sig i dimman

Taxén, Lars

VerkstadsForum, 2012(2), pp.8

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration eller konvergens – spelar det någon roll?

Taxén, Lars

VerkstadsForum, 2013(6), pp.29

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Coordination in the Information Systems Domain: Conceptualization and Implications

Taxén, Lars ; Riedl, René

JITTA, 2016, Vol.17(1), pp.5-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-6496 ; ISSN: 1552-6496

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Coordination in the Information Systems Domain: Conceptualization and Implications

Taxén, Lars ; Riedl, René

JITTA : Journal of Information Technology Theory and Application, Mar 2016, pp.5-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15324516 ; E-ISSN: 15431851

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Images as action instruments in complex projects

Taxén, Lars ; Lilliesköld, Joakim

International Journal of Project Management, 2008, Vol.26(5), pp.527-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7863 ; E-ISSN: 1873-4634 ; DOI: 10.1016/j.ijproman.2008.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Case Management from the Activity Modality Perspective

Taxén, Lars

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Neurobiological Perspective on Socio-Technical Systems

Taxén, Lars

Proceedings of the 1st International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development (STPIS'15), pp.56-68

Series ISSN: 1613-0073 ; ISSN: 1613-0073 ; ISSN: 1613-0073

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Activity Modalities – a neurobiological perspective on coordination, action, and thinking

Taxén, Lars

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of the Nature of Information Systems from a Neurobiological Perspective

Taxén, Lars

Information Systems and Neuroscience, pp.27-33

Series ISSN: 2195-4968 ; ISSN: 2195-4968 ; ISSN: 2195-4968 ; DOI: 10.1007/978-3-319-18702-0_4

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconceptualizing Information Systems from the Activity Modality Perspective

Taxén, Lars

Gmunden Retreat on NeuroIS 2013, pp.23

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Enterprise Systems from an Integrationist Perspective

Taxén, Lars

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Theorising Information Systems from a Neurobiological Perspective

Taxén, Lars

ECIS Proceedings 2015 Completed Research Papers, pp.179

DOI: 10.18151/7217497

Toàn văn sẵn có

18
Towards Reconceptualizing the Core of the IS Field from a Neurobiological Perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Reconceptualizing the Core of the IS Field from a Neurobiological Perspective

Taxén, Lars

Information Systems and Neuroscience, pp.201-209

Series ISSN: 2195-4968 ; ISSN: 2195-4968 ; ISSN: 2195-4968 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67431-5_23

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Activity Modalities: A Priori Categories of Coordination

Taxén, Lars

Proceedings of the Fourth International Conference on Cognitive Neurodynamics - 2013, pp.21-29

Series ISSN: 2213-3569 ; ISSN: 2213-3569 ; ISSN: 2213-3569 ; DOI: 10.1007/978-94-017-9548-7_4

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Theorising Information Systems from a Neurobiological Perspective

Taxén, Lars

DOI: 10.18151/7217497 ; Related ISBN: 978-3-00-050284-2

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (10)
 2. 2002đến2005  (29)
 3. 2006đến2009  (28)
 4. 2010đến2015  (35)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76)
 2. Swedish  (30)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...