skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Water frontier : commerce and the Chinese in the Lower Mekong Region, 1750-1880
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water frontier : commerce and the Chinese in the Lower Mekong Region, 1750-1880

Cooke Nola; Li Tana

Singapore : Singapore University Press ; Lanham, MD : Rowman & Littlefield, 2004. - (381.089951 WAT 2004) - ISBN0742530825 (cloth : alk. paper);ISBN0742530833 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Tongking gulf through history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tongking gulf through history

Cooke Nola; Li Tana; Anderson James

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011 - (909 TON 2011) - ISBN9780812243369

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an environmental history of the eastern Red River Delta, Vietnam, c.900–1400

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 2014, Vol.45(3), pp.315-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: 10.1017/S0022463414000319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swamps, lakes, rivers and elephants: a preliminary attempt towards an environmental history of the Red River Delta, C. 600–1400

Tana, Li

Water History, 2015, Vol.7(2), pp.199-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7236 ; E-ISSN: 1877-7244 ; DOI: 10.1007/s12685-015-0138-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swamps, lakes, rivers and elephants: a preliminary attempt towards an environmental history of the Red River Delta, C. 600--1400.(Report)

Tana, Li

Water History, 2015, Vol.7(2), p.199(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7236

Toàn văn sẵn có

7
Nguyen Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyen Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Tana, Li

ISBN: 9780877277224 ; E-ISBN: 9781501732577 ; E-ISBN: 1501732579

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the Sea: Perspectives on the Northern and Central Vietnamese Coast

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 2006, Vol.37(1), pp.83-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: 10.1017/S0022463405000433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Alternative Vietnam? The Nguyen Kingdom in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 1998, Vol.29(1), pp.111-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: 10.1017/S0022463400021500

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Light of the Capital: Three Modern Vietnamese Classics. Translated by Greg Lockhart and Monique Lockhart. Introduction by Greg Lockhart. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1996. Pp. 218. References.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Light of the Capital: Three Modern Vietnamese Classics. Translated by Greg Lockhart and Monique Lockhart. Introduction by Greg Lockhart. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1996. Pp. 218. References.

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 09/1997, Vol.28(2), pp.467-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022463400014879

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyen Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Tana, Li

E-ISBN: 9781501732577 ; DOI: 10.7591/9781501732577

Toàn văn sẵn có

12
Views of Seventeenth-Century Vietnam: Christoforo Borri on Cochinchina and Samuel Baron on Tonkin. Introduction and Annotations by Olga Dror and K.W. Taylor . Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2006. Pp. 290. $47 (cloth), $24 (paper).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Views of Seventeenth-Century Vietnam: Christoforo Borri on Cochinchina and Samuel Baron on Tonkin. Introduction and Annotations by Olga Dror and K.W. Taylor . Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2006. Pp. 290. $47 (cloth), $24 (paper).

Tana, Li

Journal of Vietnamese Studies, 02/2008, Vol.3(1), pp.251-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559372X ; E-ISSN: 15593738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/vs.2008.3.1.251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the book Water Frontier

Tana li

DOI: 10.13140/2.1.5068.0963

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The late 18th and early 19th century Mekong Delta Regional trade system

Tana li

DOI: 10.13140/2.1.2118.9763

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muc luc Chau Ban trieu Nguyen (Catalogue of the Nguyen Archives) (Book Review)

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 1 September 1997, Vol.28(2), pp.465-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224634 ; E-ISSN: 14740680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Bronze Pillars: Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship

Tana, Li

The Journal of Asian Studies, 2006, Vol.65(1), pp.152-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911806000131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Light of the Capital: Three Modern Vietnamese Classics (Book Review)

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 1 September 1997, Vol.28(2), pp.467-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224634 ; E-ISSN: 14740680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muc luc Chau Ban trieu Nguyen (Catalogue of the Nguyen Archives)

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, Sept, 1997, Vol.28(2), p.465(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam: The Struggle for National Identity. Second Edition (Book Review)

Tana, Li

Contemporary Southeast Asia, 1 June 1994, Vol.16(1), pp.112-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129797X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opusculum de sectis apud Sinenses et Tunkinenses (A Small Treatise on the Sects among the Chinese and Tonkinese): A Study of Religion in China and North Vietnam in the Eighteenth Century (Book Review)

Tana, Li

Journal of Southeast Asian Studies, 1 October 2003, Vol.34(3), pp.580-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224634 ; E-ISSN: 14740680 ; DOI: 10.1017/S0022463403300487

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2002  (2)
 3. 2003đến2005  (5)
 4. 2006đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tana, LI
 2. Li Tana
 3. Li, Tana
 4. Tana, L
 5. Li, Tn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...