skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford dictionary of sociology

Bùi Thế Cường; Trịnh Huy Hóa; Đặng Thị Việt Phương

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301.03 TUĐ 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông

Phan Ngọc Liên

H. : ĐHQGHN, 2007 - (903 PH-L 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tân Hoa từ điển (Xinhua Zidian)

B. : Thương vụ , 1964 - (495.13 TAN 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Việt Anh

Bùi Phụng

H. : ĐHTHHN, 1977 - (423 BU-P 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Indonexia - Việt

Nguyễn Huy Hồng; Phạm Xuân Vị; Đức Minh

H. : KHXH, 1991 - (499.2213 TUĐ 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Nga - Việt

Nguyễn Văn An

H. : ĐH&THCN, 1972 - (491.73 NG-A 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Nga - Việt

Nguyễn Bá Hưng; Trần Văn Cơ

Tp HCM. : Tp HCM, 1991 - (491.73 NG-H 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Nga - Việt. Tập 2

Alikanov K.M.

M. : Tiếng nga, 1987 - (491.73 ALI(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le dictionnaire Latin Francais du Baccalauréat

Barnecque H.; Cauet F

Paris : Lib. Cla, 1938 - (473 BOR 1938)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionnaire encyclopedique Francais allemand et allemand Francais

Moser C.

SL : Mai, 1912 - (034 MOS 1912)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sachs Villatte enzyklopadisches

Sachs C.

Germany : Lib. Lan, 1911 - (034 SAC 1911)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionnaire de la langue Francaise. Tom 1

Littre E.

Paris : Lib. Hac., 189? - (443 LIT(1) 189?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slownik Polsko Rosyjski

Stypula R.; Kovaleva G

War. : Rus. Jaz, 1975 - (491.83 STY 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kamusi ya lugha ya kiswahili

Morino T.; Nakazima H

Tokyo : [SN] , 1995 - (495.63 MOR 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deutsch Franzosisches worterbuch

Haase J; Olivier R

Lei. : Veb Ver. Enz, 1962 - (433 DEU 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary English Polish and Polish English dictionary. Vol 2

Reszkiewicz A.

War. : Wsp. Spr, 1968 - (491.83 RES(2) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deutsch Englisches worterbuch

Wahrig G

Lei. : Veb Ver. Enz, 1962 - (433 DEU 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionnaire general de la langue Francaise

Hatzfeld A.; Darmesteter A; Thomas M.A

Paris : Lib. Del., 1920 - (443 HAT 1920)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển học sinh

Xuesheng Zidian

B. : Thương vụ , 1961 - (495.9223 XUE 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (50)
 2. Trong mục lục thư viện (2.222)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (163)
 2. 1960đến1974  (572)
 3. 1975đến1989  (568)
 4. 1990đến2005  (749)
 5. Sau 2005  (271)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Booklist  (2)
 2. Library Journal  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.066)
 2. Russian  (513)
 3. Vietnamese  (385)
 4. Chinese  (190)
 5. French  (60)
 6. German  (56)
 7. Japanese  (34)
 8. Undetermined  (18)
 9. Czech  (7)
 10. Polish  (6)
 11. Hungarian  (4)
 12. Spanish  (4)
 13. Indonesian  (2)
 14. Italian  (2)
 15. Lithuanian  (1)
 16. Portuguese  (1)
 17. Thai  (1)
 18. Romany  (1)
 19. Romanian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Book Inc
 2. Jens Walter
 3. Nguyễn Như Ý
 4. Мальханова И.А
 5. Lê Khả Kế

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...