skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bản hiến pháp đầu tiên (1946) của cụ Hồ Chí Minh (trích)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản hiến pháp đầu tiên (1946) của cụ Hồ Chí Minh (trích)

Tonnesson, Stein

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20311

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, August 1990, Vol.27(3), pp.348-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027003020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South China Sea: Law Trumps Power

Tønnesson, Stein

Asian Survey, May-Jun 2015, Vol.55(3), p.455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2015.55.3.455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deterrence, inter-dependence, and Sino–US peace

Tønnesson, Stein

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.297-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vakkert om Fredrik Barth

Tønnesson, Stein

Apollon, 2014, Årg. 24, nr. 1, pp.59-59

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, November 2001, Vol.38(6), pp.759-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038006007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Villedende om krig

Tønnesson, Stein

Apollon, 2010, Årg. 20, nr. 1, pp.50-50

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definisjon, typologi, gamle og "nye kriger"

Tønnesson, Stein

Apollon, 2010, Årg. 20, nr. 2, pp.50-51

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the Law of the Sea Convention on Conflict and Conflict Management in the South China Sea

Song, Yann-Huei ; Tønnesson, Stein

Ocean Development and International Law, 2013, Vol.44(3), pp.235-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-8320 ; ISSN: 1521-0642 ; ISSN: 0090-8320 ; ISSN: 1521-0642

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, November 2003, Vol.40(6), pp.750-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030406017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why So Much Conflict in Thailand?

Bjarnegård, Elin ; Tønnesson, Stein

Thammasat Review, 2015, Vol.18(1), pp.132-161

ISSN: 0859-5747 ; ISSN: 0859-5747

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Capshaw, Clark ; Chun, Suk ; Gendron, Renée ; Hagmann, Jonas ; Jensehaugen, Jørgen ; Levin, Paul T ; Røislien, Hanne Eggen ; Tønnesson, Stein ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, September 2010, Vol.47(5), pp.661-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310376445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, November 1991, Vol.28(4), pp.443-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343391028004016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, August 1992, Vol.29(3), pp.356-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343392029003017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, February 1993, Vol.30(1), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030001018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Russia–China Partnership as a Challenge to the East Asian Peace

Baev, Pavel ; Tønnesson, Stein

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2017, Vol.10(2), pp.209-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-017-0166-y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The longest wars Indochina 1945-75

Tønnesson, Stein

Journal of peace research, 1985, pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Longest Wars: Indochina 1945-75

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, March 1985, Vol.22(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338502200102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Cunningham, David E ; Gallagher Cunningham, Kathleen ; Skrede Gleditsch, Kristian ; Holtermann, Helge ; Jensehaugen, Jørgen ; Journoud, Pierre ; Kacowicz, Arie ; Mokleiv Nygård, Håvard ; Regan, Patrick M ; Slobozhan, Oxana ; Thies, Cameron G ; Tryggestad, Torunn L ; Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, November 2010, Vol.47(6), pp.811-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310389399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (6)
 2. 1993đến2002  (6)
 3. 2003đến2008  (10)
 4. 2009đến2013  (10)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tønnesson, Stein
 2. Tønnesson, S.
 3. Tonnesson, Stein
 4. Tonnesson, S
 5. Stein Tønnesson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...