skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bản hiến pháp đầu tiên (1946) của cụ Hồ Chí Minh (trích)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản hiến pháp đầu tiên (1946) của cụ Hồ Chí Minh (trích)

Tonnesson, Stein

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20311

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, February 1993, Vol.30(1), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030001018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vakkert om Fredrik Barth

Tønnesson, Stein

Apollon, 2014, Årg. 24, nr. 1, pp.59-59

ISSN: 0803-6926

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The longest wars ; Indochina 1945-75

Tønnesson, Stein

Journal of peace research, 1985, Vol. 22, no. 1, pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupation and Revolution: China and the Vietnamese August Revolution of 1945

Tønnesson, Stein

The Journal of Asian Studies, 2002, Vol.61(3), pp.1018-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/3096364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến2001  (1)
 3. 2002đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...