skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4-acetyl- và 4-formylsydnone (per-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl)thiosemicarbazon
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4-acetyl- và 4-formylsydnone (per-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl)thiosemicarbazon

Hoàng, Thanh Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8627

Truy cập trực tuyến

2
Title Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Title Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải; Phạm, Thanh Tuấn; Nguyễn, Công Vinh; Oborn, Ingrid

p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5012

Truy cập trực tuyến

3
Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải

p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4489

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứ tách trực tiếp Molipden khỏi Vofram trên nhựa trao đổi anionit trong môi trường nước-Axeton
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứ tách trực tiếp Molipden khỏi Vofram trên nhựa trao đổi anionit trong môi trường nước-Axeton

Lâm, Ngọc Thụ; Đồng, Kim Loan; Trần, Hồng Côn; Nguyễn, Thị Hằng

Lâm, N. T., et al. (2006). Nghiên cứ tách trực tiếp Molipden khỏi Vofram trên nhựa trao đổi anionit trong môi trường nước-Axeton, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T. 22, Số 4, tr. 11-18; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5244

Truy cập trực tuyến

5
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học cơ bản của các loại đất tỉnh Quảng Ninh: Đề tài NCKH. QT.07.49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học cơ bản của các loại đất tỉnh Quảng Ninh: Đề tài NCKH. QT.07.49

Nguyễn, Quốc Việt; Nguyễn, Xuân Thanh; Nguyễn, Phú Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19477

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu chuyển hóa một số 3- acetylcoumarin (tetra–O–acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon thế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chuyển hóa một số 3- acetylcoumarin (tetra–O–acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon thế

Đỗ, Thị Thúy Giang; Nguyễn, Đình Thành

Đỗ, T. T G. (2014). Nghiên cứu chuyển hóa một số 3- acetylcoumarin (tetra–O–acetyl-β-D-galactopyranosyl). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001385; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39680

Truy cập trực tuyến

8
Tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng

Nguyễn, Thị Huyền; Triệu, Thị Nguyệt

Nguyễn, T. H. (2014). Tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001623; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39660

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01

Ngô, Thị Mai Việt; Trần, Tứ Hiếu; Phạm, Luận

Ngô, T.M.V. (2010). Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000004; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36894

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 13

Nguyễn Thị Huyền

ĐHKHTN; 2014

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chuyển hóa một số 3 acetylcoumarin tetra–O–acetyl β D galactopyranosyl thiosemicarbazon thế Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 14

Đỗ Thị Thúy Giang

ĐHKHTN; 2014

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng Luận án TS Hóa học 62 44 29 01

Ngô Thị Mai Việt

2010

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the earth. 8

Ahrens L.H; Press F; Runcorn S.K; Urey H.C

Oxford : Pergamon Press , 1971 - (550 PHY 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chuyển hóa một số 3- acetylcoumarin (tetra–O–acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon thế : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Đỗ Thị Thúy Giang; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2014 - (547 ĐO-G 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo và tính chất của azacrown ether có dị vòng chứa nitơ: Đề tài NCKH. QG.11.09

Lê Tuấn Anh; Lê Thị Huyền4; Trương Hồng Hiếu; Đào Thị Nhung; Tô Hải Tùng

H. : ĐHKHTN , 2013 - (547 LE-A 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Trần Ngọc Vượng; Nghiêm Xuân Thung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (546.6 TR-V 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn Thu Hà; Triệu Thị Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (546 NG-H 2014)

Truy cập trực tuyến

18
Oxit và hydroxit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxit và hydroxit

Nguyễn, Ngọc Khôi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18736

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn Thị Huyền; Triệu Thị Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (546 NG-H 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01

Ngô Thị Mai Việt; Trần Tứ Hiếu người hướng dẫn; Phạm Luận người hướng dẫn

H. : 2010 - (543 NG-V 2010)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (11)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (13)
 2. Bài báo  (4)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...