skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 3, tích phân phụ thuộc tham số-tích phân bội-tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 TR-L(3) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Tables of integrals and other mathematical data.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tables of integrals and other mathematical data.

Dwight, Herbert Bristol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20446

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2, Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Intégrales de Fourier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégrales de Fourier

Queffélec, Hervé

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21685

Truy cập trực tuyến

6
Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức

Nguyễn, Hương Liên; Vũ, Nhật Huy

Nguyễn, H. L. (2017). Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54605

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học giải tích : dùng cho học sinh đại học kĩ thuật tại chức . Tập 3

Thái Thanh Sơn; Dương Thủy Vỹ; Nguyễn Thế Hưng

H. : ĐH và THCN, 1969 - (515 TH-S(3) 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính vi phân và tích phân. Tập 2, Giải tích I và II

Nguyễn Văn Khuê; Cấn Văn Tuất; Đậu Thế Cấp

H. : ĐHQGHN, 1995 - (515 NG-K(2) 1995)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2. Phần 2, Tích phân phụ thuộc tham số- Tích phân bội; Tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 TR-L(2.2) 2001)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp toán cho vật lý. Tập 1

Nguyễn Văn Hùng; Lê Văn Trực

H. : ĐHQGHN, 2004 - (530.15 NG-H(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tables of integrals and other mathematical data.

Dwight Herbert Bristol

New York : Macmillan , [1957]

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài toán tích phân, và áp dụng tính diện tích, thể tích và các bài toán liên quan : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Vũ Thị Thúy; Nguyễn Minh Tuấn

H. : ĐHKHTN , 2016 - (515.43 VU-T 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Bài tập độ đo - tích phân
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập độ đo - tích phân

Lê Mậu Hải; Nguyễn Văn Khiêm; Lê Anh Dũng

Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2017 - (515.43 LE-H 2017) - ISBN9786045438718

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích Tập 3 tích phân suy rộng tích phân phụ thuộc tham số tích phân bội tích phân đường tích phân mặt

Trần Đức Long; Nguyễn Đình Sang; Hoàng Quốc Toàn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (515 TR L(3) 2003)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích Tập 2 Phần 2 Tích phân phụ thuộc tham số Tích phân bội

Trần Đức Long; Nguyễn Đình Sang; Hoàng Quốc Toàn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 TR L(2.2) 2001)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức

Nguyễn Hương Liên

H Trường Đại học Khoa học tự nhiên; 2017

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở giải tích toán học. Tập 1

Fichtengon G.M.; Hoàng Hữu Đường người dịch; Nguyễn Hữu Ngự người dịch

H. : ĐH và THCN, 1972 - (515 FIC(1) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình tích phân Abel tổng quát trên trục thực : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Vũ Thị Hồng Anh; Nguyễn Văn Mậu

H. : ĐHKHTN , 2015 - (515 VU-A 2015)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở giải tích hiện đại. Tập 3

Dieudonne J.; Phan Văn Chương Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1976 - (515 DIE(3) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở giải tích toán học. Quyển 4

Pichtengon G.M.; Hoàng Hữu Đường Người dịch; Nguyễn Hữu Ngự Người dịch

H. : ĐHTH, 1984 - (515 PIC(4) 1984)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (27)
 2. 1967đến1977  (42)
 3. 1978đến1994  (30)
 4. 1995đến2006  (113)
 5. Sau 2006  (254)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (268)
 2. Luận án, luận văn  (165)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (264)
 2. English  (116)
 3. Undetermined  (19)
 4. Chinese  (2)
 5. French  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (7)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Quốc Toàn
 2. Trần Đức Long
 3. Nguyễn Đình Sang
 4. Nguyễn Văn Mậu
 5. Nguyễn Thuỷ Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...