skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.084  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thời báo Tài chính : Vietnam Financial Times

Bộ Tài chính

H., 1992- - ISSN0868-2852

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài chính : Cơ quan Thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính

H., 2002-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bootstrap Finance: The Art of Start-ups : It's not raising money but having the wits and hustle to do without it

Bhide Amar; Weiland Garison

2008

Truy cập trực tuyến

4
Interest rates in financial analysis and valuation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interest rates in financial analysis and valuation

Wahidudin Ahmad Nazri

2011 - ISBN9788776819286

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CME Interest Rate Products: Advanced Topics

Boston : Mc Graw Hill , 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offshore financial secrets. Volume one

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home finance for Dummies: user guide

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financinal Derivatives : A brief introduction. Chapter 1

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The winners and losers of the Zero-Sum game: The origins of trading profits price efficiency and Market Liquidity

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

localhost - Financial Econometrics

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Toolbox for use with Matlab : user's guide. Version 2

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization Methods in Finance

Tutuncu Reha

USA : Carnegie Mellon University , 2006

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Motley Fool: To Educate, Amuse, Enrich

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortgage & Finance

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction à l’évaluation d’actifs financiers par absence d’opportunité d’arbitrage

Bouchard Bruno

Paris, 2007

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Derivatives Toolbox : For Use with MATLAB

2001

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow TS4: Learn how to trade and win

2005

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy tails in finance for independent or multifractal price increments

Mandelbrot Benoit B.

USA : New Haven

Truy cập trực tuyến

19
Bootstrap Finance: The Art of Start-ups : It's not raising money but having the wits and hustle to do without it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bootstrap Finance: The Art of Start-ups : It's not raising money but having the wits and hustle to do without it

Bhide, Amar

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1063417&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns01168&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17912

Truy cập trực tuyến

20
Financinal Derivatives : A brief introduction. Chapter 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financinal Derivatives : A brief introduction. Chapter 1

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1063274&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns01101&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17790

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.084  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (930)
 2. Trong mục lục thư viện (2.290)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (23)
 2. 1973đến1984  (38)
 3. 1985đến1996  (232)
 4. 1997đến2009  (1.324)
 5. Sau 2009  (2.482)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (2.250)
 2. Sách  (1.751)
 3. Bài báo  (57)
 4. Tài nguyên văn bản  (16)
 5. Tạp chí  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.904)
 2. English  (1.190)
 3. Undetermined  (315)
 4. French  (15)
 5. Japanese  (7)
 6. Chinese  (6)
 7. Russian  (1)
 8. German  (1)
 9. Korean  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...