skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient inhomogeneity compensation using fuzzy c-means clustering models

Szilágyi, László ; Szilágyi, Sándor M ; Benyó, Balázs

Computer Methods and Programs in Biomedicine, October 2012, Vol.108(1), pp.80-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2012.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalization rules for the suppressed fuzzy c-means clustering algorithm

Szilagyi, Laszlo ; Szilagyi, Sandor M.

Neurocomputing, Sept 2, 2014, Vol.139, p.298(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalization rules for the suppressed fuzzy c-means clustering algorithm

Szilágyi, László ; Szilágyi, Sándor M

Neurocomputing, 02 September 2014, Vol.139, pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; E-ISSN: 1872-8286 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2014.02.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modified two-stage Markov clustering algorithm for large and sparse networks

Szilágyi, László ; Szilágyi, Sándor M

Computer Methods and Programs in Biomedicine, October 2016, Vol.135, pp.15-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fast hierarchical clustering algorithm for large-scale protein sequence data sets

Szilágyi, Sándor M ; Szilágyi, László

Computers in Biology and Medicine, 01 May 2014, Vol.48, pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; E-ISSN: 1879-0534 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2014.02.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modified Markov clustering approach to unsupervised classification of protein sequences

Szilágyi, László ; Medvés, Lehel ; Szilágyi, Sándor M

Neurocomputing, 2010, Vol.73(13), pp.2332-2345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; E-ISSN: 1872-8286 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2010.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical and numerical evaluation of the suppressed fuzzy c-means algorithm: a study on the competition in c-means clustering models.(Report)

Szilagyi, Laszlo ; Szilagyi, Sandor M. ; Benyo, Zoltan

Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, March, 2010, Vol.14(5), p.495(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypoxia Modelling in Ventricular Cells Using Beeler-Reuter Model

Szilágyi, Sándor M ; Szilágyi, László ; Enăchescu, Călin

IFAC Proceedings Volumes, 2012, Vol.45(18), pp.426-431

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120829-3-HU-2029.00093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Review. Automatic Segmentation Techniques of the Coronary Artery Using CT Images in Acute Coronary Syndromes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review. Automatic Segmentation Techniques of the Coronary Artery Using CT Images in Acute Coronary Syndromes

Szilágyi, Sándor Miklós ; Popovici, Monica Marton ; Szilágyi, László

Journal Of Cardiovascular Emergencies, 03/28/2017, Vol.3(1), pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2457-5518 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/jce-2017-0002

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intensity inhomogeneity compensation and segmentation of MR brain images using hybrid c-means clustering models

Szilágyi, László ; Szilágyi, Sándor M ; Benyó, Balázs ; Benyó, Zoltán

Biomedical Signal Processing and Control, 2011, Vol.6(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-8094 ; E-ISSN: 1746-8108 ; DOI: 10.1016/j.bspc.2010.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A patient specific electro-mechanical model of the heart

Szilágyi, Sándor M ; Szilágyi, László ; Benyó, Zoltán

Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2011, Vol.101(2), pp.183-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2010.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical and numerical evaluation of the suppressed fuzzy c -means algorithm: a study on the competition in c -means clustering models

Szilágyi, László ; Szilágyi, Sándor ; Benyó, Zoltán

Soft Computing, 2010, Vol.14(5), pp.495-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; E-ISSN: 1433-7479 ; DOI: 10.1007/s00500-009-0452-y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inference of evolutionary jumps in large phylogenies using Levy processes

Duchen, Pablo ; Leuenberger, Christoph ; Szilagyi, Sandor ; Harmon, Luke ; Eastman, Jonathan ; Schweizer, Manuel ; Wegmann, Daniel; Wegmann, Daniel (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Nov 26, 2016

DOI: 10.1101/089276

Toàn văn sẵn có

14
Oscillation of the Membrane Potential of T-cells Forming Immunological Synapse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oscillation of the Membrane Potential of T-cells Forming Immunological Synapse

Papp, Ferenc ; Ágnes Tóth, Orsolya ; Szilágyi, Sándor ; Damjanovich, Gyorgy ; Panyi, Gyorgy

Biophysical Journal, 02/2009, Vol.96(3), S1, p.173a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2008.12.804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of smoking on acoustic startle and prepulse inhibition in humans

Duncan, Erica ; Madonick, Steven ; Chakravorty, Subhajit ; Parwani, Arti ; Szilagyi, Sandor ; Efferen, Toby ; Gonzenbach, Stephen ; Angrist, Burt ; Rotrosen, John

Psychopharmacology, 2001, Vol.156(2), pp.266-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3158 ; E-ISSN: 1432-2072 ; DOI: 10.1007/s002130100719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Inference of evolutionary jumps in large phylogenies using Lévy processes

Duchen, Pablo ; Leuenberger, Christoph ; Szilágyi, Sándor M. ; Harmon, Luke ; Eastman, Jonathan ; Schweizer, Manuel ; Wegmann, Daniel

DOI: 10.5061/DRYAD.170RB ; ISSN: 1063-5157 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.170RB/1 ; Related DOI: 10.1093/SYSBIO/SYX028 ; Related DOI: 10.1093/SYSBIO/SYX028

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pivotable needle protector

Nagy Antal ; Gati Zoltan ; Perenyi Vilmos ; Witt Wolfgang ; Szilagyi Sandor ; Juhasz Laszlo

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PIVOTABLE NEEDLE PROTECTOR

Nagy Antal ; Gati Zoltan ; Perenyi Vilmos ; Witt Wolfgang ; Szilagyi Sandor ; Juhasz Laszlo

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PIVOTABLE NEEDLE PROTECTOR

Nagy Antal ; Gati Zoltan ; Perenyi Vilmos ; Witt Wolfgang ; Szilagyi Sandor ; Juhasz Laszlo

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pivotable needle protector

Nagy, Antal ; Gati, Zoltan ; Perenyi, Vilmos ; Witt, Wolfgang ; Szilagyi, Sandor ; Juhasz, Laszlo

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1981  (27)
  2. 1981đến1999  (7)
  3. 2000đến2004  (12)
  4. 2005đến2010  (27)
  5. Sau 2010  (24)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (72)
  2. Hungarian  (7)
  3. German  (7)
  4. French  (6)
  5. Chinese  (1)
  6. Latin  (1)
  7. Korean  (1)
  8. Romanian  (1)
  9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Szilágyi, Sándor M.
  2. Szilágyi, Sándor
  3. Szilagyi, Sandor
  4. Benyó, Zoltán
  5. Szilágyi, László

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...