skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics of semiconductor devices 3rd ed

Sze S M

Wiley Interscience; 2007 - (621.3815)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics of Semiconductor Devices

Sze S M Ng Kwok K

Wiley; 2007 - (537.6 SZE 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor devices physics and technology

Sze S M Simon Min 1936

Wiley; 2001 - (621.381 SZE 2001)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics of semiconductor device 3rd ed

Sze S M; Ng Kwok K

Wiley Interscience; 2007 - (621.3815)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...