skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 128.055  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sustainability science for social, economic, and environmental development / by Nilanjan Ghosh and Anandajit Goswami.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability science for social, economic, and environmental development / by Nilanjan Ghosh and Anandajit Goswami.

Ghosh, Nilanjan

9781466649965; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54356

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国人口·资源与环境/#/中國人口·資源與環境

ISSN1002-2104

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Development

ISSN2211-4645

Truy cập trực tuyến

4
The Biofuels Handbook
The Biofuels Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Biofuels Handbook

ISBN1-84973-026-1;ISBN1-84973-102-0;ISBN1-62198-129-0

Truy cập trực tuyến

5
Catalysis in the Refining of Fischer-Tropsch Syncrude
Catalysis in the Refining of Fischer-Tropsch Syncrude
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis in the Refining of Fischer-Tropsch Syncrude

ISBN1-84973-080-6;ISBN1-84973-201-9;ISBN1-62198-169-X

Truy cập trực tuyến

6
Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems : For Sustainable Developments
Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems : For Sustainable Developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems : For Sustainable Developments

ISBN1-84973-090-3;ISBN1-62198-170-3;ISBN1-84973-200-0

Truy cập trực tuyến

7
Energy Crops
Energy Crops
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Crops

ISBN1-84973-032-6;ISBN1-84973-204-3;ISBN1-62198-165-7

Truy cập trực tuyến

8
Advanced Oil Crop Biorefineries
Advanced Oil Crop Biorefineries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Oil Crop Biorefineries

ISBN1-84973-135-7;ISBN1-84973-273-6;ISBN1-62198-131-2

Truy cập trực tuyến

9
Molecular To Global Photosynthesis
Molecular To Global Photosynthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular To Global Photosynthesis

ISBN1-86094-256-3;ISBN978186094549X;ISBN9786611866525;ISBN1-60119-772-1;ISBN1-281-86652-0;ISBN1-86094-549-X

Truy cập trực tuyến

10
Clean Electricity From Photovoltaics
Clean Electricity From Photovoltaics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clean Electricity From Photovoltaics

ISBN1-86094-161-3;ISBN9786611866037;ISBN1-60119-771-3;ISBN1-281-86603-2;ISBN1-84816-150-6

Truy cập trực tuyến

11
Nanostructured And Photoelectrochemical Systems For Solar Photon Conversion
Nanostructured And Photoelectrochemical Systems For Solar Photon Conversion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanostructured And Photoelectrochemical Systems For Solar Photon Conversion

ISBN1-86094-255-5;ISBN1-60119-773-X;ISBN1-84816-154-9

Truy cập trực tuyến

12
Electricity Generation Using Wind Power
Electricity Generation Using Wind Power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electricity Generation Using Wind Power

ISBN981-4304-13-1;ISBN981-4304-14-X;ISBN9786613433381;ISBN1-61344-613-6;ISBN1-283-43338-9

Truy cập trực tuyến

13
Siting, Drilling and Construction of Water Supply Wells (1st Edition)
Siting, Drilling and Construction of Water Supply Wells (1st Edition)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siting, Drilling and Construction of Water Supply Wells (1st Edition)

ISBN1-58321-516-6;ISBN1-61583-817-1;ISBN1-62870-320-2

Truy cập trực tuyến

14
Monitoring and Predicting Agricultural Drought : A Global Study
Monitoring and Predicting Agricultural Drought : A Global Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring and Predicting Agricultural Drought : A Global Study

ISBN0-19-516234-X;ISBN0-19-028996-1;ISBN0-19-803678-7;ISBN1-60119-681-4;ISBN1-280-53285-8;ISBN1-4337-0107-3

Truy cập trực tuyến

15
Renewable Energy From the Ocean : A Guide to OTEC
Renewable Energy From the Ocean : A Guide to OTEC
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable Energy From the Ocean : A Guide to OTEC

ISBN0-19-507199-9;ISBN9786610441242;ISBN0-19-536111-3;ISBN1-60119-684-9;ISBN1-280-44124-0;ISBN1-60129-849-8

Truy cập trực tuyến

16
Handbook of Carbon Offset Programs : Trading Systems, Funds, Protocols and Standards
Handbook of Carbon Offset Programs : Trading Systems, Funds, Protocols and Standards
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Carbon Offset Programs : Trading Systems, Funds, Protocols and Standards

ISBN1-84407-929-5;ISBN1-138-97572-9;ISBN9786612617393;ISBN1-84977-493-5;ISBN1-136-54258-2;ISBN1-282-61739-7

Truy cập trực tuyến

17
Contested Country : Local and Regional Natural Resources Management in Australia
Contested Country : Local and Regional Natural Resources Management in Australia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Country : Local and Regional Natural Resources Management in Australia

ISBN0-643-09586-1;ISBN9786613155450;ISBN1-61344-398-6;ISBN0-643-09801-1;ISBN1-283-15545-1

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABC of sustainable development

Govindarajan Venkatesh

Bookboon; 2015 - (335,4)

Truy cập trực tuyến

19
Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of Việt Trì City, Phú Thọ Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of Việt Trì City, Phú Thọ Province

Phan, Thi Kieu Trang; Doan, Huong Mai

Phan, Thi Kieu Trang, Doan, Huong Mai. (2015). Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of Việt Trì City, Phú Thọ Province. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 31, No.1, p. 62-67; 0866 - 86 12; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/928

Truy cập trực tuyến

20
Sustainability science and technology : an introduction / edited by Alejandro De Las Heras.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability science and technology : an introduction / edited by Alejandro De Las Heras.

De Las Heras, Alejandro

9781466518094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54355

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128.055  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (19)
 2. 1989đến1996  (1.367)
 3. 1997đến2004  (6.603)
 4. 2005đến2013  (47.014)
 5. Sau 2013  (71.208)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (108.887)
 2. Spanish  (2.622)
 3. French  (2.130)
 4. Portuguese  (1.581)
 5. German  (879)
 6. Chinese  (630)
 7. Russian  (478)
 8. Japanese  (463)
 9. Polish  (388)
 10. Czech  (380)
 11. Italian  (320)
 12. Danish  (215)
 13. Romanian  (211)
 14. Finnish  (202)
 15. Lithuanian  (181)
 16. Greek  (171)
 17. Dutch  (164)
 18. Hungarian  (146)
 19. Slovak  (125)
 20. Undetermined  (120)
 21. Norwegian  (93)
 22. Ukrainian  (82)
 23. Korean  (73)
 24. Turkish  (69)
 25. Icelandic  (59)
 26. Arabic  (35)
 27. Persian  (32)
 28. Vietnamese  (19)
 29. Macedonian  (2)
 30. Albanian  (2)
 31. Burmese  (1)
 32. Malay  (1)
 33. Maori  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huisingh, Donald
 2. Lozano, Rodrigo
 3. Wiek, Arnim
 4. Caeiro, Sandra
 5. Creech, Heather

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...