skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sancho, et al. Reply

Sancho, José M. ; Lacasta Palacio, Ana María ; Lindenberg, Katja ; Sokolov, Igor M. ; Romero, A. H.

ISSN: 0031-9007

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodation of Plastic Deformation by Ultrasound-Induced Grain Rotation

Dutta, R.K. ; Petrov, R.H. ; Hermans, M.J.M. ; Richardson, I.M.

Metallurgical and Materials Transactions A, 46 (8), 2015, 2015, Issue 8, pp.urn:issn:1073-5623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1073-5623

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on synthesis and properties of isosorbide based bis-GMA analogue

Łukaszczyk, Jan ; Janicki, Bartosz ; Frick, Achim

Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 2012, Vol.23(5), p.1149-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4530 ; E-ISSN: 1573-4838 ; DOI: 10.1007/s10856-012-4594-6 ; PMCID: 3334486 ; PMID: 22407000

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water incorporation in BaTiO 3 films grown under hydrothermal conditions

Lisoni, Judit G ; Piera, F.J ; Sánchez, M ; Soto, C.F ; Fuenzalida, V.M

Applied Surface Science, 1998, Vol.134(1), pp.225-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/S0169-4332(98)00235-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Photofunctional Layered Materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photofunctional Layered Materials

Yan, Dongpeng;; Yan, Dongpeng (Editor) ; Wei, Min (Editor)

Structure and Bonding

ISBN: 9783319169903 ; ISBN: 3319169904 ; E-ISBN: 9783319169910 ; E-ISBN: 3319169912 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16991-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Skyrmions in Condensed Matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skyrmions in Condensed Matter

Han, Jung Hoon; Chen, Yan (Editor) ; Fujimori, Atsushi (Editor) ; Müller, Thomas (Editor) ; Stwalley, William C (Editor)

Springer Tracts in Modern Physics

ISBN: 9783319692449 ; ISBN: 3319692445 ; E-ISBN: 9783319692463 ; E-ISBN: 3319692461 ; DOI: 10.1007/978-3-319-69246-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Transport Studies of the Electrical, Magnetic and Thermoelectric properties of Topological Insulator Thin Films
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport Studies of the Electrical, Magnetic and Thermoelectric properties of Topological Insulator Thin Films

Zhang, Jinsong

Springer Theses

ISBN: 9783662499252 ; ISBN: 3662499258 ; E-ISBN: 9783662499276 ; E-ISBN: 3662499274 ; DOI: 10.1007/978-3-662-49927-6

Truy cập trực tuyến

8
Silicone Surface Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicone Surface Science

Owen, Michael J;;; Owen, Michael J. ; Dvornic, Petar R.

Series ISSN: 1875-3108 ; ISBN: 978-94-007-3875-1 ; E-ISBN: 978-94-007-3876-8 ; DOI: 10.1007/978-94-007-3876-8

Truy cập trực tuyến

9
Many-electron Electrochemical Processes: Reactions in Molten Salts, Room-Temperature Ionic Liquids and Ionic Solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many-electron Electrochemical Processes: Reactions in Molten Salts, Room-Temperature Ionic Liquids and Ionic Solutions

Andriiko, Aleksandr A. ; Andriyko, Yuriy O ; Nauer, Gerhard E.

Series ISSN: 1865-1836 ; ISBN: 978-3-642-35769-5 ; E-ISBN: 978-3-642-35770-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-35770-1

Truy cập trực tuyến

10
A few basic concepts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A few basic concepts

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_4

Truy cập trực tuyến

11
The metal-solution interface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metal-solution interface

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_5

Truy cập trực tuyến

12
Adsorption on metal electrodes: principles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption on metal electrodes: principles

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_6

Truy cập trực tuyến

13
Adsorption on metal electrodes: examples
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption on metal electrodes: examples

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_7

Truy cập trực tuyến

14
Thermodynamics of ideal polarizable interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of ideal polarizable interfaces

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_8

Truy cập trực tuyến

15
Phenomenological treatment of electron-transfer reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenomenological treatment of electron-transfer reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_9

Truy cập trực tuyến

16
Experimental techniques for electrode kinetics – non-stationary methods
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental techniques for electrode kinetics – non-stationary methods

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_19

Truy cập trực tuyến

17
Liquid−liquid interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid−liquid interfaces

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_18

Truy cập trực tuyến

18
Complex reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_17

Truy cập trực tuyến

19
Electrochemical surface processes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical surface processes

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_16

Truy cập trực tuyến

20
Metal deposition and dissolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal deposition and dissolution

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_15

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2006  (926)
 3. 2007đến2009  (928)
 4. 2010đến2013  (644)
 5. Sau 2013  (185)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.675)
 2. German  (13)
 3. Italian  (2)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhushan, Bharat
 2. Fuchs, Harald
 3. Popov, Cyril
 4. Petkov, Plamen
 5. Kulisch, Wilhelm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...