skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two sides of public health

Sulkunen, Pekka

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, April 2018, Vol.35(2), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.1177/1455072518765865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Rehm and Room

Sulkunen, Pekka

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, August 2017, Vol.34(4), pp.353-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.1177/1455072517729786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The images theory of addiction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The images theory of addiction

Sulkunen, Pekka

The International Journal of Alcohol and Drug Research, 06/22/2015, Vol.4(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1925-7066 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7895/ijadr.v4i1.191

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographies of Addiction

Sulkunen, Pekka

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, February 2013, Vol.30(1-2), pp.7-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.2478/nsad-2013-0002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Commentary: Knowledge is power, and power needs knowledge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: Knowledge is power, and power needs knowledge

Sulkunen, Pekka

The International Journal of Alcohol and Drug Research, 07/13/2016, Vol.5(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1925-7066 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7895/ijadr.v5i1.225

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Rehm and Room

Sulkunen, Pekka

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 2017, Vol. 34, no. 4, pp.353-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two sides of public health

Sulkunen, Pekka

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 2018, Vol. 35, no. 2, pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Mass Society a Threat to Representative Democracy? Revisiting David Riesman’s “Other-Directed Character”

Sulkunen, Pekka

RIMCIS: Revista Internacional y Multidisciplinar en Ciencias Sociales, 2012, Vol.1(1), pp.5-30

ISSN: 2014-3680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universalism against particularism. Kettil Bruun and the ideological background of the Total Consumption Model

Sulkunen, Pekka ; Warsell, Leena

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, June 2012, Vol.29(3), pp.217-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.2478/v10199-012-0015-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universialism against particularism ; Kettil Bruun and the ideological background of the Total Consumption Model

Sulkunen, Pekka ; Warsell, Leena

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 2012, Vol. 29, no. 3, pp.217-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-inventing the Social Contract

Sulkunen, Pekka

Acta Sociologica, September 2007, Vol.50(3), pp.325-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699307080939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol policies fin de siècle

Sulkunen, Pekka

Health policy, 1987, Vol.7(3), pp.325-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8510 ; E-ISSN: 1872-6054 ; DOI: 10.1016/0168-8510(87)90073-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Broken Spirits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken Spirits

Sulkunen, Pekka

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 02/2001, Vol.18(1), pp.48-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/145507250101800105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
A Social and Economic Theory of Consumption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social and Economic Theory of Consumption

Ilmonen, Kaj; Sulkunen, Pekka; Rahkonen, Keijo; Gronow, Jukka; Noro, Arto; Warde, Alan; Kivinen, David

E-ISBN: 9780230295339 E-ISBN: 0230295339 DOI: 10.1057/9780230295339 ISBN: 9780230244108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-inventing the social contract

Sulkunen, Pekka

Acta sociologica, 2007, Vol. 50, no. 3, pp.325-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Anmeldelse]

Sulkunen, Pekka

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 2005, Vol. 22, no. 1, pp.75-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725

Toàn văn sẵn có

17
Recensioner
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recensioner

Sulkunen, Pekka

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 02/2005, Vol.22(1), pp.75-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/145507250502200107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Anmeldelse]

Sulkunen, Pekka

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 2005, Vol. 22, English suppl., pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moral foundations of welfare states

Sulkunen, Pekka ; Sulkunen Stakes, Pekka

Acta Sociologica, October 1998, Vol.41(4), pp.384-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/000169939804100411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moral foundations of welfare states

Sulkunen, Pekka

Acta sociologica, 1998, Vol. 41, no. 4, pp.385-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (4)
 2. 1987đến1997  (4)
 3. 1998đến2004  (4)
 4. 2005đến2010  (8)
 5. Sau 2010  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. Swedish  (3)
 3. Norwegian  (3)
 4. Danish  (2)
 5. Finnish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sulkunen, Pekka
 2. Sulkunen, P.
 3. Pekka Sulkunen
 4. Warsell, Leena
 5. Sulkunen Pekka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...