skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2015: The Imperatives for Further Institutional Changes

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2-15: The Imperatives for Further International Changes

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security Sector Governance (SSG) and Conflict Management in Indonesia: The Aceh Case

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception and attitudes toward terrorism in a Muslim majority country

Abdullah, Kamarulnizam ; Sukma, Rizal ; Jamhari, Ma'ruf ; Musa, Mazilan

Asian Social Science, April, 2012, Vol.8(4), p.77(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Attitude of Indonesian Muslims Towards Terrorism

Sukma, Rizal ; Ma'Ruf, Jamhari ; Abdullah, Kamarulnizam

Journal of Human Security, 2011, Vol.7(1), pp.21-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18353800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, Jul/Aug 2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.4.591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War on terror. Islam and the imperative of democracy

Sukma, Rizal

Asia Europe Journal, 2004, Vol.2(1), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-004-0064-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China relations the politics of re-engagement

Sukma, Rizal

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

9
Indonesia: A Year of Politics and Sadness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia: A Year of Politics and Sadness

Sukma, Rizal

Southeast Asian Affairs 1998, 4/1998, Vol.1998(1), pp.105-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1355/SEAA98H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of Indonesia's foreign policy: An Indonesian view

Sukma, Rizal

Asian Survey, Mar 1995, Vol.35(3), p.304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12

Sukma, Rizal

After Bali : The Threat of Terrorism in Southeast Asia, 2003, pp.341-356

ISBN: 9789812561749 ; DOI: 10.1142/9789812561749_0016

Toàn văn sẵn có

12
The Role of Civil Society in Indonesia’s Military Reform
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Civil Society in Indonesia’s Military Reform

Sukma, Rizal; Rüland, Jürgen (Editor) ; Manea, Maria-Gabriela (Editor) ; Born, Hans (Editor)

Global Power Shift, The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria, pp.147-160

ISBN: 9783642296239 ; ISBN: 3642296238 ; E-ISBN: 9783642296246 ; E-ISBN: 3642296246 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29624-6_7

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional reactions to the Defence White Paper 2009

Fukushima, Teruhiko ; Lyon, Rod ; Bhaskar, Uday ; Chun, Zhang ; Tan, See Seng ; Beath, Lance ; Sukma, Rizal ; Young, Thomas-Durell

Australian Defence Force Journal, No. 180, 2009: 3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1320-2545

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2015: The Imperatives for Further Institutional Changes

Sukma, Rizal

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2-15: The Imperatives for Further International Changes

Sukma, Rizal

Toàn văn sẵn có

16
Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship

Sutley, Stewart ; Sukma, Rizal

Pacific Affairs, 21/2001, Vol.74(1), p.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2672515

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (1)
 4. 2003đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sukma, Rizal
 2. Sukma, R
 3. Rizal Sukma
 4. Abdullah, Kamarulnizam
 5. Abdullah, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...