skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2-15: The Imperatives for Further International Changes

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security Sector Governance (SSG) and Conflict Management in Indonesia: The Aceh Case

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2015: The Imperatives for Further Institutional Changes

Sukma, Rizal

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Attitude of Indonesian Muslims Towards Terrorism

Sukma, Rizal ; Ma'Ruf, Jamhari ; Abdullah, Kamarulnizam

Journal of Human Security, 2011, Vol.7(1), pp.21-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18353800

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception and attitudes toward terrorism in a Muslim majority country

Abdullah, Kamarulnizam ; Sukma, Rizal ; Jamhari, Ma'ruf ; Musa, Mazilan

Asian Social Science, April, 2012, Vol.8(4), p.77(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-2017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, 07/2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2009.49.4.591

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War on terror. Islam and the imperative of democracy

Sukma, Rizal

Asia Europe Journal, 2004, Vol.2(1), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-004-0064-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China relations the politics of re-engagement

Sukma, Rizal

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of Indonesia's foreign policy: an Indonesian view

Sukma, Rizal

Asian Survey, March, 1995, Vol.35(3), p.304(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Indonesia: A Year of Politics and Sadness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia: A Year of Politics and Sadness

Sukma, Rizal

Southeast Asian Affairs 1998, 4/1998, Vol.1998(1), pp.105-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1355/SEAA98H

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12

Sukma, Rizal

After Bali : The Threat of Terrorism in Southeast Asia, 2003, pp.341-356

ISBN: 9789812561749 ; DOI: 10.1142/9789812561749_0016

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN and regional security in East Asia

Sukma, Rizal

Panorama

ISSN: 0119-5204

Truy cập trực tuyến

13
The Role of Civil Society in Indonesia’s Military Reform
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Civil Society in Indonesia’s Military Reform

Sukma, Rizal; Rüland, Jürgen (Editor) ; Manea, Maria-Gabriela (Editor) ; Born, Hans (Editor)

Global Power Shift, The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria, pp.147-160

ISBN: 9783642296239 ; ISBN: 3642296238 ; E-ISBN: 9783642296246 ; E-ISBN: 3642296246 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29624-6_7

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of Indonesia's foreign policy An Indonesian view

Sukma, Rizal

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional reactions to the Defence White Paper 2009

Fukushima, Teruhiko ; Lyon, Rod ; Bhaskar, Uday ; Chun, Zhang ; Tan, See Seng ; Beath, Lance ; Sukma, Rizal ; Young, Thomas-Durell

Australian Defence Force Journal, No. 180, 2009: 3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1320-2545

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2-15: The Imperatives for Further International Changes

Sukma, Rizal

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Beyond 2015: The Imperatives for Further Institutional Changes

Sukma, Rizal

Truy cập trực tuyến

18
Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship

Sutley, Stewart ; Sukma, Rizal

Pacific Affairs, 21/2001, Vol.74(1), p.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2672515

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (1)
 4. 2003đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sukma, Rizal
 2. Sukma, R
 3. Rizal Sukma
 4. Abdullah, Kamarulnizam
 5. Abdullah, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...