skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 388  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sunken islands of the Mid-Pacific Mountains

Hamilton Edwin L.

New York : Geological society of America, 1964 - (551 HAM 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Scientific results. Argo abyssal plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(123) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Initial reports. Argo Abyssal Plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K; Kennett Diana; Mazzullo Elsa K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(123) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol. 116, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(116) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 13, part 2

California: University of California , 1973 - (551.4 INI(13.2) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 55

California: University of California , 1980 - (551.4 INI(55) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 51,52,53.2

California: University of California , 1980 - (551.4 INI(51,52,53.2) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 18

California: University of California , 1973 - (551.4 INI(18) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 14

California: University of California , 1972 - (551.4 INI(14) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 13, part 1

California: University of California , 1973 - (551.4 INI(13.1) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 58

California: University of California , 1980 - (551.4 INI(58) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 51,52,53.1

California: University of California , 1980 - (551.4 INI(51-53.1) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 4

California: University of California , 1970 - (551.4 INI(4) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Scientific results Peru continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(112) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 78a

California: University of California , 1984 - (551.4 INI(78a) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol.104, Scientific results norwegian sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(104) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 37

California: University of California , 1977 - (551.4 INI(37) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 2

California: University of California , 1970 - (551.4 INI(2) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 47, part 1

California : University of California , 1979 - (551.4 INI(47.1) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial reports of the deep sea drilling project. Vol 31

California: University of California , 1975 - (551.4 INI(31) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 388  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (22)
 2. 1972đến1983  (48)
 3. 1984đến1994  (69)
 4. 1995đến2007  (110)
 5. Sau 2007  (118)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (262)
 2. Catalan  (7)
 3. Spanish  (4)
 4. French  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Chinese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Christie-Blick, Nicholas
 2. Stewart S.K
 3. Abbott, Dallas Helen
 4. Canals Artigas, Miquel
 5. McManus, Jerry F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...