skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于交互式情报用户需求深度挖掘的电网信息检索方法研究 - Research on Power Grid Intelligence Retrieval Methods Based on the Deep Interactive Excavating of User Needs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于交互式情报用户需求深度挖掘的电网信息检索方法研究 - Research on Power Grid Intelligence Retrieval Methods Based on the Deep Interactive Excavating of User Needs

陶秀杰 ; 龚婷 ; 吴志强

图书情报知识 - Document,Information & Knowledge, 2014, Issue 04, pp.57-62

ISSN: 1003-2797

Toàn văn sẵn có

2
叙词表互操作技术研究——教育集成词库的试验
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

叙词表互操作技术研究——教育集成词库的试验

刘华梅 ; 侯汉清

中国图书馆学报 - The Journal of The Library Science in China, 2008, Issue 5, pp.95-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8867

Toàn văn sẵn có

3
近五年来国内主题法研究综述 - Overview of the Domestic Subject Research in Recent Five Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近五年来国内主题法研究综述 - Overview of the Domestic Subject Research in Recent Five Years

张燕飞 ; 傅晓燕 ; Zhang Yanfei ,Fu Xiaoyan

高校图书馆工作 - Library Work In Colleges and Universities, 2008, Issue 2, pp.22-26

ISSN: 1003-7845

Toàn văn sẵn có

4
用户文检培训模拟课题检索与查新的有机整合
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用户文检培训模拟课题检索与查新的有机整合

张明华 ; 陈巧玉 ; 冯勤

现代情报, 2007, Vol.27(1), pp.208-209

ISSN: 1008-0821

Toàn văn sẵn có

5
主题检索系统的优化技术研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

主题检索系统的优化技术研究

徐震

现代情报, 2006, Vol.26(10), pp.149-150

ISSN: 1008-0821

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject World : 主題の世界(<特集>情報の視覚化)

村上, 晴美 ; 平田, 高志 ; 上田, 洋 ; Murakami, Harumi ; Hirata, Takashi ; Ueda, Hiroshi

情報の科学と技術, 2004, Vol.54(11), pp.568-574

ISSN: 0913-3801 ; DOI: 10.18919/jkg.54.11_568

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An attempt to develop a subject access retrieval system based on keyword and NDC by using open source software.
オープンソースを用いた主題語とNDCカテゴリの統合による図書主題検索システムの開発

村上, 幸二 ; 中尾, 泰士 ; Murakami, Koji ; Nakao, Yasushi

情報管理, 2002, Vol.45(3), pp.180-189

ISSN: 0021-7298 ; DOI: 10.1241/johokanri.45.180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Document classification methodology in the company as part of ECM
Metodika klasifikace dokumentů ve firmě v rámci ECM

Kučerová Zrálíková, Václava; Střížová, Vlasta ; Braun, Vojtěch

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networked information resources and classification (<Special feature> The current state of documentation)
ネットワーク情報資源と分類(<特集>ドキュメンテーションの現在)

小林, 康隆 ; Kobayashi, Yasutaka

情報の科学と技術, 2003, Vol.53(6), pp.301-306

ISSN: 0913-3801 ; DOI: 10.18919/jkg.53.6_301

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indexing in the context of the changing world (<Special feature>The Future of Controlled Term IR System
索引作業の今日的特徴と課題 (<特集>統制索引語に未来はあるか?)

細野, 公男 ; Hosono, Kimio

情報の科学と技術, 1996, Vol.46(11), pp.606-612

ISSN: 0913-3801 ; DOI: 10.18919/jkg.46.11_606

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject retrieval in web-based library catalogs

Golub, Koraljka

2003

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predmetno pretraživanje u knjižnicnim katalozima s web-suceljem
Subject retrieval in web-based library catalogs

Golub, Koraljka; Library and Information Science

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject Retrieval In The Seventies.(Book Review)

American Libraries, Oct, 1972, p.1021

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2004  (4)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Japanese  (4)
 3. Chinese  (2)
 4. Serbo-Croatian  (1)
 5. Czech  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Golub, Koraljka
 2. Null
 3. 張麗娟
 4. 冯勤
 5. Kučerová Zrálíková, Václava

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...