skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms (Tree Shape, Mass Extinction, and Digital Evolution)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER-IMPLEMENTED METHODS AND SYSTEMS FOR CLUSTERING USER REVIEWS AND RANKING CLUSTERS

Young, Heidi A ; Stredwick, Jason M ; Mavianakere, Yashas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER-IMPLEMENTED METHODS AND SYSTEMS FOR CLUSTERING USER REVIEWS AND RANKING CLUSTERS

Young Heidi A ; Stredwick Jason M ; Mavianakere Yashas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-implemented methods and systems for clustering user reviews and ranking clusters

Young Heidi A ; Stredwick Jason M ; Mavianakere Yashas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for quantifying and tracking software application quality

Arbon Jason ; Carollo Jeffrey ; Solomon Roy ; Schiavone-Ruthensteiner Sebastián ; Young Heidi A ; Stredwick Jason M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND SYSTEMS FOR QUANTIFYING AND TRACKING SOFTWARE APPLICATION QUALITY

Arbon Jason ; Carollo Jeffrey ; Solomon Roy ; Schiavone-Ruthensteiner Sebastian ; Young Heidi A ; Stredwick Jason M

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (5)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...