skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rüdiger Wurzel and James Connelly, eds. The European Union as a leader in international climate change politics

Stoett, Peter

International Journal, June 2013, Vol.68(2), pp.403-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/0020702013494557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Environmental Politics of Sacrifice, Michael Maniates and John Meyer, eds., Cambridge MA: MIT Press, 2010, pp. 343.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Environmental Politics of Sacrifice, Michael Maniates and John Meyer, eds., Cambridge MA: MIT Press, 2010, pp. 343.

Stoett, Peter

Canadian Journal of Political Science, 5/24/2013, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0008423913000425

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Bioinvasion: Biodiversity, Climate Change, Security, Trade, and Global Governance

Stoett, Peter

Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, December 2010, Vol.16(1), pp.103-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846 ; E-ISSN: 1942-6720 ; DOI: 10.1163/19426720-01601007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From problem to crisis to interdisciplinary solutions: Plastic marine debris

Vince, Joanna ; Stoett, Peter

Marine Policy, October 2018, Vol.96, pp.200-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-597X ; E-ISSN: 1872-9460 ; DOI: 10.1016/j.marpol.2018.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Trade or Not to Trade?: The African Elephant and CITES

Stoett, Peter

International Journal, December 1997, Vol.52(4), pp.567-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070209705200404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Regulation of Trade in Wildlife: Institutional and Normative Considerations

Stoett, Peter

International Environmental Agreements, 2002, Vol.2(2), pp.193-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-9764 ; E-ISSN: 1573-1553 ; DOI: 10.1023/A:1020942110468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate Change and Health: Transcending Silos to Find Solutions

Machalaba, Catherine ; Romanelli, Cristina ; Stoett, Peter ; Baum, Sarah E ; Bouley, Timothy A ; Daszak, Peter ; Karesh, William B

Annals of Global Health, May 2015, Vol.81(3), pp.445-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-9996 ; E-ISSN: 2214-9996 ; DOI: 10.1016/j.aogh.2015.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hague Appeal for Peace Conference: Reflections on ‘Civil Society’ and NGOs

Stoett, Peter ; Teitelbaum, Pamela

International Journal, March 2000, Vol.55(1), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200005500103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Bio-Prospecting Regime: Partnership or Piracy?

Mulligan, Shane ; Stoett, Peter

International Journal, June 2000, Vol.55(2), pp.224-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200005500204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global environmental security, energy resources and planning: A framework and application

Stoett, Peter J

Futures, 1994, Vol.26(7), pp.741-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/0016-3287(94)90042-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
To Trade or Not to Trade?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Trade or Not to Trade?

Stoett, Peter

International Journal, 1997, Vol.52(4), p.567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/40203242

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada - États-Unis : l'enjeu écologique

Stoett, Peter ; Le Prestre, Philippe

Politique américaine, 01 March 2008, Vol.N 10(1), pp.117-132 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

This Age of Genocide: Conceptual and Institutional Implications

Stoett, Peter J

International Journal, September 1995, Vol.50(3), pp.594-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070209505000306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antarctica and the strategic plan for biodiversity.(Perspective)(Report)

Chown, Steven L. ; Brooks, Cassandra M. ; Terauds, Aleks ; Le Bohec, Celine ; Van Klaveren - Impagliazzo, Celine ; Whittington, Jason D. ; Butchart, Stuart H. M. ; Coetzee, Bernard W. T. ; Collen, Ben ; Convey, Peter ; Gaston, Kevin J. ; Gilbert, Neil ; Gill, Mike ; Hoft, Robert ; Johnston, Sam ; Kennicutt, Mahlon C. ; Kriesell, Hannah J. ; Le Maho, Yvon ; Lynch, Heather J. ; Palomares, Maria ; Puig - Marco, Roser ; Stoett, Peter ; Mcgeoch, Melodie A.

PLoS Biology, March 28, 2017, Vol.15(3), p.e2001656 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pbio.2001656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding catastrophes: seeking synergies among the public health, environmental protection, and human security sectors

Stoett, Peter ; Daszak, Peter ; Romanelli, Cristina ; Machalaba, Catherine ; Behringer, Ronald ; Chalk, Frank ; Cornish, Stephen ; Dalby, Simon ; de Souza Dias, Braulio Ferreira ; Iqbal, Zaryab ; Koch, Tom ; Krampe, Florian ; Lo, Marieme ; Martin, Keith ; Matthews, Kyle ; Nickerson, Jason W ; Orbinski, James ; Price-Smith, Andrew ; Prieur-Richard, Anne-Hélène

The Lancet Global Health, October 2016, Vol.4(10), pp.e680-e681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-109X ; E-ISSN: 2214-109X ; DOI: 10.1016/S2214-109X(16)30173-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive alien species and planetary and global health policy

Stoett, Peter ; Roy, Helen E ; Pauchard, Aníbal

The Lancet Planetary Health, October 2019, Vol.3(10), pp.e400-e401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2542-5196 ; E-ISSN: 2542-5196 ; DOI: 10.1016/S2542-5196(19)30194-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating the health of the planet and its links to human health

Gupta, Joyeeta ; Hurley, Fintan ; Grobicki, Ania ; Keating, Terry ; Stoett, Peter ; Baker, Elaine ; Guhl, Andres ; Davies, Jonathan ; Ekins, Paul

The Lancet Planetary Health, May 2019, Vol.3(5), pp.e204-e206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2542-5196 ; E-ISSN: 2542-5196 ; DOI: 10.1016/S2542-5196(19)30040-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Human and Global Security: An Exploration of Terms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and Global Security: An Exploration of Terms

Stoett, Peter J ; Stoett, Peter

ISBN: 9781442675919 ; ISBN: 1442675918

Toàn văn sẵn có

19
The International Politics of Whaling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Politics of Whaling

Stoett, Peter J

ISBN: 9780774854733 ; ISBN: 0774854731

Toàn văn sẵn có

20
Sustainable Development and Canada: National and International Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Development and Canada: National and International Perspectives

Dwivedi, Dr. O.P ; Dwivedi, O.P ; Kyba, John Patrick ; Stoett, Peter ; Tiessen, Rebecca

ISBN: 9781442602984 ; ISBN: 1442602988

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (42)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến1999  (14)
 3. 2000đến2008  (10)
 4. 2009đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (26)
 2. Bài báo  (17)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stoett, Peter
 2. Stoett, P.
 3. Peter Stoett
 4. Stoett, Peter J
 5. Peter J. Stoett

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...