skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Reviewed

Stevenson, Nick

Sociology, August 2000, Vol.34(3), pp.585-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038500034003018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long revolution in the global age

Stevenson, Nick

Soundings, Summer 2013, Issue 54, pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13626620 ; E-ISSN: 17410797 ; DOI: 10.3898/136266213807299069

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and the alterity of democracy

Stevenson, Nick

Cadernos de Pesquisa, 2018, Vol.48(167), pp.150-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5314

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long revolution in the global age: Raymond Williams and the long march to freedom.(Critical essay)

Stevenson, Nick

Soundings, Summer, 2013, Issue 54, p.66(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long revolution in the global age: Raymond Williams and the long march to freedom.(Critical essay)

Stevenson, Nick

Soundings, Summer, 2013, Issue 54, p.66(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, National Cultures and Cultural Citizenship

Stevenson, Nick

The Sociological Quarterly, 01 January 1997, Vol.38(1), pp.41-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0253 ; E-ISSN: 1533-8525 ; DOI: 10.1111/j.1533-8525.1997.tb02339.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Care in the time of catastrophe: Citizenship, community and the ecological imagination

Clark, Nigel ; Stevenson, Nick

Journal of Human Rights, 01 June 2003, Vol.2(2), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-4835 ; E-ISSN: 1475-4843 ; DOI: 10.1080/1475483032000078206

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Consumption; Consumerism - As a Way of Life

Stevenson, Nick

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.34(3), pp.585-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology in the Age of Celebrity

Stevenson, Nick

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2012, Vol.41(1), pp.52-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306111430791a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engin F. Isin: Being Political: Genealogies of Citizenship.(Book Review)

Stevenson, Nick

Sociology, August, 2003, Vol.37(3), p.621(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Bryan Turner Vulnerability and Human Rights University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2006, $22.95 pbk (ISBN: 0 271 02923 4), 160 pp

Stevenson, Nick

Sociology, April 2009, Vol.43(2), pp.398-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038508101174

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vulnerability and Human Rights

Stevenson, Nick

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.43(2), p.398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Studies and Beyond: Fragments of Empire

Stevenson, Nick

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(2), p.407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Consumption.(Review)

Stevenson, Nick

Sociology, August, 2000, Vol.34(3), p.585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Consumption, Peter Corrigan, London Sage, 1997, 45.00 15.99 paperback, vii198 pp. ISBN 0-7619-5011-7 Consumerism As a Way of Life, Steven Miles, London Sage, 1998, 40.00 15.99 paperback viii174 pp. ISBN 0-7619-5215-2

Stevenson, Nick

Sociology, 2000, Vol.34(3), pp.579-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: D. Smith Globalization: The Hidden Agenda Oxford: Polity Press, 2006, £55.00 hbk, £16.99 pbk (ISBN: 0—7456—1703—4), viii+272 pp

Stevenson, Nick

Sociology, December 2007, Vol.41(6), pp.1223-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/00380385070410061403

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Globalization: The Hidden Agenda

Stevenson, Nick

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.41(6), pp.1223-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ideas and Practices of Culture

Stevenson, Nick

Sociology, August 2006, Vol.40(4), pp.753-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038506065159

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Global Civil Society: an Answer to War

Stevenson, Nick

Sociology, February 2005, Vol.39(1), pp.179-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/003803850503900118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics

Stevenson, Nick

Sociology, Nov, 1994, Vol.28(4), p.1010(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến2002  (5)
 3. 2003đến2004  (6)
 4. 2005đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (20)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stevenson, Nick
 2. Nick Stevenson
 3. Stevenson, N.
 4. Bytheway, Bill
 5. Belt, Vicki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...