skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of ocean salinity for climate and habitability

Cullum, Jodie ; Stevens, David P ; Joshi, Manoj M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 April 2016, Vol.113(16), pp.4278-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27044090 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1522034113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role for Clinician Educators in Implementing Healthcare Improvement

Stevens, David ; Kirkland, Kathryn

Journal of General Internal Medicine, 2010, Vol.25(Supplement 4), pp.639-643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-010-1448-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence and the patient's role in safer care

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care April 2010, Vol.19(2), p.82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.042473 ; PMID: 20351154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scholarly discipline comes of age

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care February 2010, Vol.19(1), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.040352 ; PMID: 20172874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe healthcare: we're running out of excuses.(Editorial)

Stevens, David P.

Postgraduate Medical Journal, March, 2010, Vol.86(1013), p.129(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The context is the 'news' in healthcare improvement case reports.(Editorial)

Stevens, David P.

Quality and Safety in Health Care, June, 2010, Vol.19(3), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southern Ocean bottom water characteristics in CMIP5 models

Heuzé, Céline ; Heywood, Karen J. ; Stevens, David P. ; Ridley, Jeff K.

Geophysical Research Letters, 16 April 2013, Vol.40(7), pp.1409-1414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/grl.50287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SQUIRE and the evolving science of healthcare improvement

Stevens, David P

BMJ Quality & Safety, 27 March 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2015-004158 ; PMID: 25820231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic care and education

Bowen, Judith L ; Wagner, Edward H ; Stevens, David P

Journal of general internal medicine, September 2010, Vol.25 Suppl 4, pp.S569 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 20737229 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-010-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southern Ocean fronts: Controlled by wind or topography?

Graham, Robert M. ; Boer, Agatha M. ; Heywood, Karen J. ; Chapman, Mark R. ; Stevens, David P.

Journal of Geophysical Research: Oceans, August 2012, Vol.117(C8), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2012JC007887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care February 2010, Vol.19(1), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.040535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care June 2010, Vol.19(3), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.043679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care August 2010, Vol.19(4), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.046219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care October 2010, Vol.19(5), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.048298

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care December 2010, Vol.19(6), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.049783

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality lines

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care April 2010, Vol.19(2), p.i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.042226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating a revision

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care December 2010, Vol.19(6), p.469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.049932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The context is the ‘news’ in healthcare improvement case reports

Stevens, David P

Quality and Safety in Health Care June 2010, Vol.19(3), p.162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-3898 ; E-ISSN: 1475-3901 ; DOI: 10.1136/qshc.2010.043885 ; PMID: 20534714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Measures of Educational Change for Academic Health Care Teams Implementing the Chronic Care Model in Teaching Practices

Bowen, Judith ; Stevens, David ; Sixta, Connie ; Provost, Lloyd ; Johnson, Julie ; Woods, Donna ; Wagner, Edward

Journal of General Internal Medicine, 2010, Vol.25(Supplement 4), pp.586-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-010-1358-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Chronic Illness Care Education (ACIC-E): a tool for tracking educational re-design for improving chronic care education

Bowen, Judith L ; Provost, Lloyd ; Stevens, David P ; Johnson, Julie K ; Woods, Donna M ; Sixta, Connie S ; Wagner, Edward H

Journal of general internal medicine, September 2010, Vol.25 Suppl 4, pp.S593-609 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 20737235 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-010-1385-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (101)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến2000  (8)
 3. 2001đến2005  (22)
 4. 2006đến2011  (50)
 5. Sau 2011  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stevens, David P.
 2. Stevens, D.P.
 3. Stevens, Dp
 4. Stevens, David
 5. Heywood, Karen J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...