skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending the war in Afghanistan: how to avoid failure on the installment plan

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, Sept-Oct, 2013, Vol.92(5)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining success in Afghanistan: what can the United States accept?(Report)

Biddle, Stephen ; Christia, Fotini ; Thier, J. Alexander

Foreign Affairs, July-August, 2010, Vol.89(4), p.48

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing Baghdad, Thinking Saigon.(United States war on Iraq)

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, March-April, 2006, Vol.85(2), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan and the Future of Warfare

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, March-April, 2003, Vol.82(2), p.31

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory

Biddle, Stephen

The Journal of Politics, 1 August 2001, Vol.63(3), pp.741-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil War Intervention and the Problem of Iraq.(Report)

Biddle, Stephen ; Friedman, Jeffrey A. ; Long, Stephen

International Studies Quarterly, March, 2012, Vol.56(1), p.85(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to leave a stable Iraq: building on progress.(Essay)

Biddle, Stephen ; O' Hanlon, Michael E. ; Pollack, Kenneth M.

Foreign Affairs, Sept-Oct, 2008, Vol.87(5), p.40(18)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to Do in Iraq: A Roundtable

Larry Diamond, James Dobbins, Chaim Kaufmann, Leslie H. Gelb, and Stephen Biddle

Foreign Affairs, Jul/Aug 2006, Vol.85(4), p.150

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient stabilized?(Situation: Critical)(Critical essay)

Biddle, Stephen

The National Interest, March-April, 2008, Issue 94, p.35(7)

ISSN: 0884-9382

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining victory and defeat in Iraq

Biddle, Stephen

The National Interest, Nov-Dec, 2006, Issue 86, p.12(4)

ISSN: 0884-9382

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Messages from U.S. Confuse Afghanistan's President.(Hamid Karzai)(Viewpoint essay)

Biddle, Stephen ; O'hanlon, Michael

The Washington Post, March 29, 2013

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not quite ready to go gome.(Editorial Desk)(OP-ED CONTRIBUTORS)

Biddle, Stephen ; O' Hanlon, Michael E. ; Pollack, Kenneth M.

The New York Times, August 5, 2008, Vol.157(54393), p.A19(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Way of War? Debating the Kosovo Model

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, May-June, 2002, Vol.81(3), p.138

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2005  (1)
 4. 2006đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Tin tức  (2)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...