skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.328.917  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory statistics

Weiss N A

H Pearson; 2017 - (519.5)

Truy cập trực tuyến

2
Introductory statistics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory statistics

Barbara, Illowsky

1938168208; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18522

Truy cập trực tuyến

3
Statistical Research Methods : A Guide for Non-Statisticians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Research Methods : A Guide for Non-Statisticians

Sabo, Roy; Boone, Edward

978-1-4614-8707-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32774

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics and Statistics : For students of Chemistry, Chemical Engineering, Chemical Technology and Allied Subjects

Blookes C.J.; Betteley I.G; Loxston S.M

London : John wiley & sons Ltd , 1966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics : An Introductory Analysics

Yamane T.

New York : Happer and row , 1967

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the theory of statistics

Mood A.M.

New York : Mc Graw-Hill Book Comp, 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Piecewise-smooth Dynamical Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piecewise-smooth Dynamical Systems

Mario di Bernardo Laurea; Alan R. Champneys, Christopher J. Budd, Piotr Kowalczyk.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25418

Truy cập trực tuyến

8
Advances in Automatic Differentiation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Automatic Differentiation

Bischof, Christian H.; Bücker, H. Martin; Hovland, Paul; Naumann, Uwe; Utke, Jean

978-3-540-68935-5; 978-3-540-68942-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24105

Truy cập trực tuyến

9
Arithmetical Investigations : representation theory, orthogonal polynomials, and quantum interpolations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetical Investigations : representation theory, orthogonal polynomials, and quantum interpolations

Haran, Shai M. J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24989

Truy cập trực tuyến

10
Python Scripting for Computational Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Python Scripting for Computational Science

Hans Petter Langtangen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26551

Truy cập trực tuyến

11
Analysis II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis II

Herbert Amann; Joachim Escher

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24600

Truy cập trực tuyến

12
Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory

Sandro Salsa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25216

Truy cập trực tuyến

13
Quadratic Mappings and Clifford Algebras
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quadratic Mappings and Clifford Algebras

Helmstetter, Jacques; Micali, Artibano

9783764386054; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26552

Truy cập trực tuyến

14
Pareto Optimality, Game Theory And Equilibria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pareto Optimality, Game Theory And Equilibria

Altannar Chinchuluun; Panos M. Pardalos, Athanasios Migdalas, Leonidas Pitsoulis.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25202

Truy cập trực tuyến

15
Analisi matematica I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analisi matematica I

F. Brezzi; P. Biscari, C. Ciliberto, A. Quarteroni, G. Rinaldi, W. J. Runggaldier

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24554

Truy cập trực tuyến

16
Alternative Pseudodifferential Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Pseudodifferential Analysis

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24524

Truy cập trực tuyến

17
Principal Manifolds for Data Visualization and Dimension Reduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principal Manifolds for Data Visualization and Dimension Reduction

Wunsch, Donald C.; Zinovyev, Andrei Y.; Gorban, Alexander N.; Kégl, Balázs

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25835

Truy cập trực tuyến

18
40 Puzzles and Problems in Probability and Mathematical Statistics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

40 Puzzles and Problems in Probability and Mathematical Statistics

Wolfgang Schwarz.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26739

Truy cập trực tuyến

19
Aspects of Mathematical Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of Mathematical Finance

Marc Yor

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25028

Truy cập trực tuyến

20
Quantization and Arithmetic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantization and Arithmetic

M. W. Wong, Luigi Rodino, Bert-Wolfgang Schulze, Johannes Sjöstrand, Sundaram Thangavelu, Marciej Zworski.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26587

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.328.917  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (26.306)
 2. 1956đến1970  (35.010)
 3. 1971đến1985  (78.139)
 4. 1986đến2001  (270.712)
 5. Sau 2001  (906.457)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.107.899)
 2. French  (16.628)
 3. German  (11.181)
 4. Spanish  (10.179)
 5. Portuguese  (9.674)
 6. Japanese  (3.067)
 7. Swedish  (2.655)
 8. Italian  (2.494)
 9. Dutch  (1.334)
 10. Danish  (1.011)
 11. Polish  (951)
 12. Chinese  (707)
 13. Norwegian  (630)
 14. Greek  (532)
 15. Korean  (328)
 16. Russian  (263)
 17. Turkish  (236)
 18. Czech  (231)
 19. Finnish  (155)
 20. Hungarian  (128)
 21. Lithuanian  (94)
 22. Romanian  (75)
 23. Slovak  (72)
 24. Icelandic  (56)
 25. Persian  (47)
 26. Serbo-Croatian  (39)
 27. Ukrainian  (32)
 28. Arabic  (32)
 29. Vietnamese  (10)
 30. Macedonian  (2)
 31. Welsh  (1)
 32. Hindi  (1)
 33. Bengali  (1)
 34. Thai  (1)
 35. Samoan  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sedgwick, Philip
 2. Sedgwick, P
 3. Li, Ming
 4. Kondro, Wayne
 5. Zhu, Hongtu

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Statistics
 3. Female
 4. Male
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...