skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensions in the flavour sector

Ricciardi, Giulia; Ricciardi, Giulia (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/epjconf/201713706022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next challenge for neutrinos: the mass ordering

Stanco, Luca; Stanco, Luca (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 18, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/epjconf/201716401031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tensor and the Scalar Charges of the Nucleon from Hadron Phenomenology

Courtoy, A; Courtoy, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 18, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/epjconf/201817203007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Physics at 1TeV?

Godunov, Si

EPJ Web of Conferences, Vol.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/201612502009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of top quark properties with the ATLAS detector

Unverdorben, Christopher

EPJ Web of Conferences, Vol.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/20159504073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATLAS physics results (not Higgs)

Weidberg, A

EPJ Web of Conferences, Vol.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/20159503037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare B decays and processes with the ATLAS detector

Leontsinis, Stefanos

EPJ Web of Conferences, Vol.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/20159504036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent results from the Tevatron

Vellidis, Costas

EPJ Web of Conferences, Vol.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/20159503036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relating B_s Mixing and B_s -> mu+mu- with New Physics

Golowich, Eugene ; Hewett, Joanne ; Pakvasa, Sandip ; Petrov, Alexey ; Yeghiyan, Gagik; Yeghiyan, Gagik (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 28, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.83.114017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 750GeV diphoton excess: who introduces it?

Zhang, Hao; Zhang, Hao (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.93.114032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tera Scale Remnants of Unification and Supersymmetry at Planck Scale

Kawamura, Yoshiharu; Kawamura, Yoshiharu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 6, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/ptep/ptt055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Belle II Experiment at the SuperKEKB

Yuan, C; Yuan, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 19, 2012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 750 GeV diphoton excess in unified \(SU(2)_L\times SU(2)_R\times SU(4)\) models from noncommutative geometry

Aydemir, Ufuk ; Minic, Djordje ; Chen, Sun ; Takeuchi, Tatsu; Takeuchi, Tatsu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217732316501017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indirect Evidence for New Physics at the 10 TeV Scale

Kowalski, H ; Lipatov, L ; Ross, D; Ross, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 2, 2011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics at a 100 TeV pp collider: Standard Model processes

Mangano, M ; Zanderighi, G ; Aguilar Saavedra, J ; Alekhin, S ; Badger, S ; Bauer, C ; Becher, T ; Bertone, V ; Bonvini, M ; Boselli, S ; Bothmann, E ; Boughezal, R ; Cacciari, M ; Carloni Calame, C ; Caola, F ; Campbell, J ; Carrazza, S ; Chiesa, M ; Cieri, L ; Cimaglia, F ; Ferrarese, P ; D'Enterria, D ; Ferrera, G ; Garzelli, M ; Germann, E ; Hirschi, V ; Han, T ; Ita, H ; Jäger, B ; Kallweit, S ; Karlberg, A ; Kuttimalai, S ; Krauss, F ; Larkoski, A ; Lindert, J ; Luisoni, G ; Maierhöfer, P ; Mattelaer, O ; Martinez, H ; Moch, S ; Montagna, G ; Moretti, M ; Nason, P ; Nicrosini, O ; Oleari, C ; Pagani, D ; Papaefstathiou, A ; Petriello, F ; Piccinini, F ; Pierini, M ; Pierog, T ; Pozzorini, S ; Robens, T ; Rojo, J ; Ruiz, R ; Sakurai, K ; Salam, G ; Salfelder, L ; Schönherr, M ; Schulze, M ; Schumann, S ; Selvaggi, M ; Shivaji, A ; Siodmok, A ; Skands, P ; Torrielli, P ; Tramontano, F ; Tsinikos, I ; Tweedie, B ; Vicini, A ; Westhoff, S ; Zaro, M ; Zeppenfeld, D; Zeppenfeld, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2016

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brief review of the searches for the rare decays \(B^0_s \rightarrow \mu^+ \mu^-\) and \(B^0 \rightarrow \mu^+ \mu^-\)

Albrecht, Johannes; Albrecht, Johannes (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 7, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217732312300285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the charged scalar effects using the forward-backward asymmetry on \(B\to D^{(*)}\tau\bar{\nu_{\tau}}\)

Sakaki, Yasuhito ; Tanaka, Hidekazu; Tanaka, Hidekazu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 7, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.87.054002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects for SME Tests with Experiments at SYRTE and LKB

Guerlin, C ; Bailey, Q ; Wolf, P; Wolf, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 5, 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Standard Model from the LHC to future colliders: a contribution to the Workshop "What Next" of INFN

Forte, S ; Nisati, A ; Passarino, G ; Tenchini, R ; Carloni Calame, C ; Chiesa, M ; Cobal, M ; Corcella, G ; Degrassi, G ; Ferrera, G ; Magnea, L ; Maltoni, F ; Montagna, G ; Nason, P ; Nicrosini, O ; Oleari, C ; Piccinini, F ; Riva, F ; Vicini, A; Vicini, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 29, 2015

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lattice tests of beyond Standard Model dynamics

Degrand, Thomas; Degrand, Thomas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/RevModPhys.88.015001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.374)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (487)
 2. 1996đến2000  (1.246)
 3. 2001đến2005  (1.679)
 4. 2006đến2011  (3.125)
 5. Sau 2011  (6.901)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.437)
 2. Norwegian  (29)
 3. Japanese  (17)
 4. German  (11)
 5. Chinese  (4)
 6. Portuguese  (2)
 7. Russian  (1)
 8. Rundi  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Annovi, A
 2. Artamonov, A
 3. Kabana, S.
 4. Okada, Nobuchika
 5. Fleischer, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...