skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of MTBE biodegradation in contaminated groundwater using 13C and 14C analysis: Field and laboratory microcosm studies

Thornton, Steven F ; Bottrell, Simon H ; Spence, Keith H ; Pickup, Roger ; Spence, Michael J ; Shah, Nadeem ; Mallinson, Helen E.H ; Richnow, Hans H

Applied Geochemistry, May 2011, Vol.26(5), pp.828-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2011.02.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of MTBE biodegradation in contaminated groundwater using ¹³C and ¹⁴C analysis: Field and laboratory microcosm studies

Thornton , Steven F. ; Bottrell , Simon H. ; Spence , Keith H. ; Pickup , Roger ; Spence , Michael J. ; Shah , Nadeem ; Mallinson , Helen E.H. ; Richnow , Hans H.

Applied geochemistry, 2011, Vol.26(5), pp.828-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrochemical and isotopic effects associated with petroleum fuel biodegradation pathways in a chalk aquifer

Spence, Michael J ; Bottrell, Simon H ; Thornton, Steven F ; Richnow, Hans H ; Spence, Keith H

Journal of Contaminant Hydrology, 2005, Vol.79(1), pp.67-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7722 ; E-ISSN: 1873-6009 ; DOI: 10.1016/j.jconhyd.2005.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Thomas Mann and Robert Schumann
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Mann and Robert Schumann

Spence, Keith

The Musical Times, 02/1972, Vol.113(1548), p.148

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/956667

Toàn văn sẵn có

5
Early Days of the Royal Choral Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Days of the Royal Choral Society

Spence, Keith

The Musical Times, 05/1972, Vol.113(1551), p.454

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/955431

Toàn văn sẵn có

6
London Orchestras and Their Audience
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

London Orchestras and Their Audience

Spence, Keith

The Musical Times, 08/1972, Vol.113(1554), p.761

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/956888

Toàn văn sẵn có

7
Doctor Despina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctor Despina

Spence, Keith

The Musical Times, 07/1976, Vol.117(1601), p.569

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/958762

Toàn văn sẵn có

8
Claude's Cakewalk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude's Cakewalk

Spence, Keith

The Musical Times, 08/1974, Vol.115(1578), p.655

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/960477

Toàn văn sẵn có

9
'Midsummer Marriage' and Its Critics. A Topical Retrospect
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Midsummer Marriage' and Its Critics. A Topical Retrospect

Spence, Keith

The Musical Times, 01/1971, Vol.112(1535), p.28

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/955685

Toàn văn sẵn có

10
Debussy at Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debussy at Sea

Spence, Keith

The Musical Times, 08/1979, Vol.120(1638), p.640

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/962465

Toàn văn sẵn có

11
Anxiety in a Risk Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety in a Risk Society

Spence, Keith

Risk Management, 4/2004, Vol.6(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-3799 ; E-ISSN: 1743-4637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240182

Toàn văn sẵn có

12
Democratic LSO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic LSO

Spence, Keith ; Smyth, Alan

The Musical Times, 02/1971, Vol.112(1536), p.141

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/956346

Toàn văn sẵn có

13
Armenian Songs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armenian Songs

Spence, Keith ; Komitas, Khatchik ; Pilikian, Khatchik

The Musical Times, 06/1970, Vol.111(1528), p.616

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/956845

Toàn văn sẵn có

14
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 02/1968, Vol.109(1500), p.163

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/952092

Toàn văn sẵn có

15
Film
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film

Spence, Keith

The Musical Times, 12/1970, Vol.111(1534), p.1252

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/955875

Toàn văn sẵn có

16
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 03/1968, Vol.109(1501), p.259

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/953526

Toàn văn sẵn có

17
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 04/1968, Vol.109(1502), p.358

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/953221

Toàn văn sẵn có

18
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 05/1968, Vol.109(1503), p.459

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/952404

Toàn văn sẵn có

19
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 07/1968, Vol.109(1505), p.656

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/952713

Toàn văn sẵn có

20
Television
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television

Spence, Keith

The Musical Times, 07/1976, Vol.117(1601), p.595

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/958805

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (19)
 2. 1970đến1971  (34)
 3. 1972đến1973  (30)
 4. 1974đến1976  (10)
 5. Sau 1976  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (88)
 2. Bài báo  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...