skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working in a network context - What are we talking about? Comment on Symon

Sonnentag S.

Journal of Occupational and Organizational Psychology, December 2000, Vol.73(4), pp.415-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-1798

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational error management culture and its impact on performance: a two study replication

Dyck, van, C. ; Frese, M. ; Baer, M. ; Sonnentag, S.

Journal of Applied Psychology, 2005, Vol.90(6), pp.1228-1240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219010

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational error management culture and its impact on performance: A two study replication

van Dyck, C. ; Frese, M. ; Baer, M. ; Sonnentag, S.; Work and Organizational Psychology

Journal of Applied Psychology, 2005, pp.urn:issn:0021-9010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0021-9010

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational error management culture and its impact on performance: a two study replication

van Dyck, C. ; Frese, M. ; Baer, M. ; Sonnentag, S.; Work and Organizational Psychology

Journal of Applied Psychology, 2005, Vol.90(6), pp.1228-1240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0021-9010

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From essence to excellence: A strengths-based approach to talent management

Meyers, Christina; Paauwe, Jaap ; van Woerkom, Marianne ; Collings, D. ; Demerouti, E. ; Dewe, P. ; Sonnentag, S. ; van Veldhoven, Marc ; Department of Human Resource Studies

2015

ISBN: 978-94-6108-982-3

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration strategies, error consequences, and performance when learning a complex computer task

Linden, van der, D. ; Sonnentag, S. ; Frese, M. ; Dyck, van, C.

Behaviour and Information Technology, 2001, Vol.20(3), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144929X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration strategies, error consequences, and performance when learning a complex computer task

van der Linden, D. ; Sonnentag, S. ; Frese, M. ; van Dyck, C.; Work and Organizational Psychology

Behaviour and Information Technology, 2001, Vol.20(3), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0144-929X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prolonged hospital and community-based listeriosis outbreak caused by ready-to-eat scalded sausages

Winter, C H ; Brockmann, S O ; Sonnentag, S R ; Schaupp, T ; Prager, R ; Hof, H ; Becker, B ; Stegmanns, T ; Roloff, H U ; Vollrath, G ; Kuhm, A E ; Mezger, B B ; Schmolz, G K ; Klittich, G B ; Pfaff, G ; Piechotowski, I

The Journal of hospital infection, October 2009, Vol.73(2), pp.121-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-2939 ; PMID: 19716628 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhin.2009.06.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress in software development: User representatives pay for user participation

Sonnentag, S.

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress in software development: User representatives pay for user participation

Sonnentag, S.; TS Social and Behavioral Sciences

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2004  (2)
 4. 2005đến2009  (4)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sonnentag, S
 2. Frese, M
 3. Baer, M.
 4. Work and Organizational Psychology
 5. van Dyck, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...