skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of agricultural analysis in environmental studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of agricultural analysis in environmental studies

Hoddinott Keith B.; O’Shay Tracey A

Philadelphia, PA : ASTM, 1993 - (628.5 APP 1993) - ISBN0803114753

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ Phytolith đến một số tính chất lý – hoá học đất lúa : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phạm Văn Quang; Nguyễn Ngọc Minh

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.7396 PH-Q 2015)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Phạm Vy Anh; Nguyễn Ngọc Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.7396 PH-A 2015)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm một số kim loại nặng (As,Cd,Pb) trong đất vùng trồng rau thành phố thái Nguyên và phụ cận bằng thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Phạm Thị Mỹ Phương; Nguyễn Mạnh Khải; Đặng Thị Kim Chi

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (363.7396 PH-P 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của mưa axit đến sự thay đổi một số tính chất của đất trồng cây Đậu tương (Glycine Max (L.) Merr.) ở tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Bùi Năng Kha; Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Xuân Hải

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2018 - (363.7396 BU-K 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng môi trường đất thông qua hàm lượng chì hòa tan trong nước khu vực xung quanh nhà máy pin Văn Điển : Đề tài NCKH. QT.04.30

Cái Văn Tranh

H. : ĐHKHTN, 2005 - (363.739 CA-T 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security

NATO Advanced Research Workshop on Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security (2007 : Sofia, Bulgaria); Sargsyan Vardan; Simeonov Lubomir

Dordrecht : Springer, c2008 - (363.73 SOI 2008) - ISBN9781402082559 (cased) :;ISBN9781402082566;ISBN9781402082573 (e-book)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho công tác cải tạo môi trường đất sau khai thác tại mỏ đá Sơn Thủy: Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Tô Vĩnh; Trần Yêm người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2015 - (363.7396 TO-V 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ứng dụng tro bay từ nhiệt điện phục vụ cải tạo đất : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phạm Thị Hạnh Lê; Lê Văn Thiện; Nguyễn Xuân Hải

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.739 PH-L 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng xử lý đất nhiễm 2,4-Diclophenoxyacetic axit và Triclophenoxyacetic axit bằng phương pháp phân hủy nhiệt có mặt nano kim loại: Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Đỗ Đăng Hưng; Võ Thành Vinh người hướng dẫn; Nguyễn Thị Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.739 ĐO-H 2014)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng diatomite tự nhiên và tro bay để hấp thụ Cd và Pb trong đất và nước ô nhiễm : Luận án TS. Khoa học môi trường : 624403

Phạm Anh Hùng; Nguyễn Xuân Hải; Nguyễn Xuân Thành

Hà Nội. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2017 - (363.7396 PH-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm chì (Pb) trong đất bằng phương pháp hoá học : Đề tài NCKH. QT.02.27

Cái Văn Tranh; Nguyễn Ngọc Minh; Phạm Văn Khang

H. : ĐHKHTN, 2003 - (363.739 6 CA-T 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong đất vùng trồng rau, hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm và đề xuất giải pháp thích hợp : Đề tài NCKH. QT.06.38

Nguyễn Xuân Hải; Trần Khắc Hiệp

H. : ĐHKHTN, 2006 - (363.739 NG-H 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khả năng ô nhiễm một số kim loại nặng trong vùng trồng rau ven đô Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Ngô Thị Lan Phương; Nguyễn Xuân Hải; Trịnh Thị Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2010 - (363.738 NG-P 2010)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất của cỏ vetiver và đánh giá hiệu quả cải tạo đất ô nhiễm : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Võ Văn Minh; Lê Tự Hải người hướng dẫn; Lê Văn Khoa người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (363.737 VO-M 2009)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên: Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nguyễn Thị Quỳnh Trang; Nguyễn Xuân Hải

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.73 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và để xuất giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Lê Thị Minh Thuần; Trần Thế Loãn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.739 LE-T 2011)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng xử lý ô nhiễm chì ( Pb) trong đất của một số loài thực vật tại làng nghề Đông Mai, tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03

Nguyễn Thị Mỹ Trang; Nguyễn Kiều Băng Tâm

H. : ĐHKHTN , 2017 - (363.738492 NG-T 2017)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Trần Vân Anh; Đỗ Quang Huy

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.739 TR-A 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Towards better management of soils contaminated with tannery waste : ACIAR proceedings. No. 88
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards better management of soils contaminated with tannery waste : ACIAR proceedings. No. 88

Naidu R. Editor

Canberra : ACIAR, 2000 - (630 ACI(88) 2000) - ISBN1863202390

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 12.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (19)
 2. 1975đến1985  (224)
 3. 1986đến1996  (1.372)
 4. 1997đến2008  (4.653)
 5. Sau 2008  (6.160)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.179)
 2. Japanese  (179)
 3. Chinese  (135)
 4. Portuguese  (130)
 5. German  (71)
 6. French  (68)
 7. Spanish  (56)
 8. Russian  (36)
 9. Dutch  (21)
 10. Italian  (18)
 11. Polish  (15)
 12. Vietnamese  (13)
 13. Persian  (12)
 14. Slovak  (11)
 15. Lithuanian  (8)
 16. Hungarian  (7)
 17. Turkish  (7)
 18. Czech  (6)
 19. Greek  (4)
 20. Danish  (4)
 21. Finnish  (3)
 22. Romanian  (2)
 23. Norwegian  (1)
 24. Arabic  (1)
 25. Korean  (1)
 26. Ukrainian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Hailong
 2. Ok, Yong Sik
 3. Christie, Peter
 4. Luo, Yongming
 5. Schulin, Rainer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...